Kindercentrum Stijntje Buys

ijdens Kerstivemij – het kerstevenement van Bovemij – reikte de Barmhartige Fiets een aangepaste elektrische fiets uit aan kindercentrum Stijntje Buys, dat plaats biedt aan kinderen en jongeren tot 23 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis, een gedragshanteringsvraag of ernstig verstandelijke of meervoudige beperking. Rob van Oosterhout reikte die namens De Barmhartige Fiets uit aan Annie Janssen van Stijntje Buys.