Informatie verzekeringsplicht

Iedereen met een kenteken op zijn naam, staat geregistreerd bij de RDW. Volgens de wet is iedere bezitter van een snorfiets,  bromfiets of high speed E-bike verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen af te sluiten voor het voertuig zolang het kenteken op zijn naam staat.

Als bij een registercontrole van de RDW blijkt dat een snor-, bromfiets of high speed E-bike niet verzekerd is, kunt u een boete krijgen. U kunt dit voorkomen door de registratie (tijdelijk) stop te zetten.

Als we hieronder spreken over een bromfiets, wordt ook een snorfiets of een high speed E-bike bedoeld.

De bromfiets wordt (tijdelijk) niet gebruikt

Als u langere tijd geen gebruik maakt van uw bromfiets, kunt u ervoor zorgen dat de verzekeringsplicht tijdelijk vervalt. U kunt de schorsing aanvragen op het postagentschap. Hiervoor moet u uw kentekenbewijs (kentekencard) meenemen en een geldig legitimatiebewijs. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden.

U kunt ook indien u in het bezit bent van een DIGID code, in loggen op de website van de RDW (www.rdw.nl) en het kenteken online schorsen.

Een schorsingsperiode duurt een jaar en is steeds met maximaal een jaar te verlengen. Als u de schorsing niet verlengt, dan vervalt deze automatisch en bent u weer verzekeringsplichtig. Ook als het kenteken binnen de schorsingsperiode wordt overgeschreven op een andere naam, vervalt de schorsing automatisch.

Let op: als een kenteken geschorst is, mag u met het voertuig niet op de openbare weg staan of rijden.

Mijn bromfiets is rijp voor de sloop

U kunt uw bromfiets laten slopen bij een RDW erkend demontagebedrijf. Dit bedrijf herkent u aan de sticker ‘RDW erkend, demontage van voertuigen’. De bromfiets en het complete kentekenbewijs of kentekencard levert u hier in. Het kenteken wordt dan rechtstreeks door het bedrijf bij de RDW afgemeld. U krijgt dan een vrijwaringsbewijs mee. Dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat en moet u goed bewaren. Op de site van de RDW leest u hier meer over.

De eigenaar van de bromfiets is overleden

Bij overlijden van de eigenaar van een bromfiets is de nieuwe eigenaar verplicht om het kenteken binnen vijf weken op zijn eigen naam over te schrijven. Het overschrijven moeten de erven zelf doen, op het postkantoor of bij een erkend bedrijf. U moet hiervoor een geldig legitimatiebewijs, het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs meenemen.

Ik wil mijn bromfiets verkopen/weggeven

Gaat u uw bromfiets verkopen of wilt u deze weggeven, dan moet u zorgen dat het kenteken altijd wordt overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Het is verstandig om samen met de nieuwe eigenaar naar het postkantoor te gaan om het kentekenbewijs over te schrijven. Voor het overschrijven moet u een geldig legitimatiebewijs, het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs of kentekencard met tenaamstellingscode meenemen. Na het overschrijven krijgt de vorige eigenaar een vrijwaringsbewijs. dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat en moet u goed bewaren.

Uw motorvoertuig gebruiken voor de onderdelen

Het kan zijn dat uw motorvoertuig niet meer rijdt, maar dat de onderdelen nog gebruikt kunnen worden. In dit geval kunt u rechtstreeks bij de RDW een verzoek indienen tot beëindiging van de kentekenregistratie. U moet dan de originele kentekenpapieren (tenaamstellingsbewijs, voertuigbewijs en overschrijvingsbewijs) of kentekencard (met tenaamstellingscode) en een kopie van uw legitimatiebewijs opsturen samen met een brief waarin u de reden vermeldt van uw verzoek. Na goedkeuring van de RDW krijgt u een schriftelijke bevestiging waarin vermeld wordt dat het motorvoertuig als gedemonteerd geregistreerd staat. Na ontvangst hiervan bent u niet meer verzekeringsplichtig. De kentekenplaat dient u zelf te vernietigen.

Doorgeven aan uw verzekeringsmaatschappij

Zodra u het kenteken heeft geschorst of gevrijwaard dient u dit te melden bij de verzekeringsmaatschappij zodat uw verzekering kan worden stop gezet.