Stichting Barmhartige Fiets

Over Ons

Stichting Barmhartige Fiets is in 2013 opgericht door ENRA verzekeringen B.V. en Bovemij. Beide ondernemingen willen met het oprichten van de stichting een structurele maatschappelijk verantwoorde bijdrage leveren door (fiets)mobiliteitsprojecten te ondersteunen.

Niet iedereen heeft het geluk dat hij of zij de beschikking heeft over een vervoersmiddel. Financiële beperkingen of calamiteiten kunnen hier de oorzaken van zijn. Onze stichting is er speciaal voor deze groep en wij zorgen ervoor dat mensen mobiel blijven door fietsen te schenken wanneer de situatie daarom vraagt.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van goede doelen met betrekking tot fietsen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Donaties aan organisaties die door middel van fietsen aandacht vragen of geld inzamelen voor maatschappelijke problemen of ziektes.
  • Uit maatschappelijke verantwoordelijkheid schenken van fietsen en aanverwante artikelen met medewerking van de rijwielbranche aan organisaties en individuen.
  • De aanwending van andere wettige middelen die tot het bereik van de doelstelling kunnen

Activiteitenverslag

De Stichting heeft in het jaar 2019  in totaal 5 fietsen geschonken aan diverse organisaties en een financiële bijdrage geleverd voor de aanschaf van een duo-fiets en voor de verzekeringen van een vijftal fietsen. Voorts zijn via haar bemiddeling door derden een aantal fietsen geschonken aan individuen.

In het eerste kwartaal van 2021 zijn een drietal duo-fietsen geschonken aan diverse organisaties.

ANBI-status

Onze Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen ) gekregen. Hierdoor kunnen donaties en legaten belastingvrij aan onze stichting geschonken worden.

Contact informatie

Stichting de Barmhartige Fiets
Zesstedenweg 211
1613 JE Grootebroek

stichting@barmhartigefiets.nl

KvK nummer: 56011040
Fiscaal nummer 85.19.42.696