Stichting Barmhartige Fiets

Over Ons

Stichting Barmhartige Fiets is in 2013 opgericht door ENRA Verzekeringen B.V. en Bovemij. Beide ondernemingen willen met het oprichten van de Stichting een structurele maatschappelijk verantwoorde bijdrage leveren door (fiets)mobiliteitsprojecten te ondersteunen.

Niet iedereen heeft het geluk dat hij of zij de beschikking heeft over een vervoermiddel. Financiële beperkingen of calamiteiten kunnen hier de oorzaak van zijn. Onze Stichting is er speciaal voor deze groep en wij zorgen ervoor dat mensen mobiel blijven door fietsen te schenken wanneer de situatie daarom vraagt.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van goede doelen met betrekking tot fietsen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe  bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Donaties aan organisaties die door middel van fietsen aandacht vragen of geld inzamelen voor maatschappelijke problemen of ziektes.
  • Uit maatschappelijke verantwoordelijkheid schenken van fietsen en aanverwante artikelen met medewerking van de rijwielbranche aan organisaties en individuen.
  • De aanwending van andere wettige middelen die tot bereik van de doelstelling kunnen dienen.

Activiteitenverslag 2022

De Stichting heeft sinds haar oprichting in 2013 jaarlijks een aantal fietsen geschonken en een financiële bijdrage gedaan voor de aanschaf van fietsen. Ook in het jaar 2022 heeft de stichting weer twee duo-fietsen , een bakfiets en een gebruikte e-bike geschonken. Verder heeft de stichting tweemaal een financiële bijdrage gedaan voor de aanschaf van een du0-fiets en een bakfiets.

Opheffing Stichting

Helaas hebben de twee oprichters en donateurs van de stichting in 2019 besloten om de stichting niet langer financieel te ondersteunen. Het bestuur is er in de afgelopen jaren helaas niet in geslaagd om nieuwe donateurs te vinden om de stichting in leven te houden. Inmiddels zijn de financiële middelen van de stichting vrijwel opgebruikt waardoor de stichting in het 4e kwartaal van 2023 zal worden opgeheven.

Er kunnen derhalve geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen.

ANBI-status

Onze Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen ) gekregen. Hierdoor kunnen donaties en legaten belastingvrij aan onze stichting geschonken worden.

Contact informatie

Stichting de Barmhartige Fiets
Zesstedenweg 211
1613 JE Grootebroek

stichting@barmhartigefiets.nl

KvK nummer: 56011040
Fiscaal nummer 85.19.42.696