Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Alfred Quantz
Functie bij Barmhartige Fiets: voorzitter

Douwe Boeijenga
Directeur MKB Bovemij
Functie bij Barmhartige Fiets: secretaris

Hans Wittenberg
Functie bij Barmhartige Fiets: Penningmeester

Rob van Oosterhout
Functie bij Barmhartige Fiets: lid

Maarten Akkers
Functie bij Barmhartige Fiets: lid