ENRA scootmobielverzekering

Bij ENRA kunt u uw scootmobiel of (overdekte) invalidenvoertuig verzekeren. Let op, de verzekering is bedoeld voor invalidenvoertuigen. U kunt de verzekering alleen aanvragen als de bestuurder een beperking heeft. Heeft de bestuurder geen beperking, dan kunnen wij het voertuig niet in verzekering nemen. Sluit u een verzekering af en heeft de bestuurder geen beperking? Dan zal dit gevolgen hebben voor de dekking.

Elektrische stepjes

Voor elektrische stepjes kan bij ons geen verzekering worden aangevraagd.

Verzekeringsplicht

U heeft een verzekeringsplicht

Een Wettelijke Aansprakelijkheidverzekering (WA-verzekering)is verplicht voor alle elektrisch of motorisch aangedreven invalidenvoertuigen. Deze verzekering eindigt ieder jaar op 30 april, maar kan op elke gewenste datum ingaan. Op 1 mei van ieder jaar moet het voertuig weer opnieuw verzekerd worden.

Bij de scootmobielverzekering hoort een verzekeringssticker, waarop onder andere het jaar van de verzekering vermeld staat. Deze sticker moet zichtbaar achterop het invalidenvoertuig geplakt worden. U krijgt deze sticker na het afsluiten van de verzekering toegestuurd. Uitsluitend mindervalide gebruikers komen voor deze verzekering in aanmerking.

Direct uw premie berekenen

U kunt hier gemakkelijk de premie voor uw verzekering berekenen én de verzekering direct afsluiten.

Ingangsdatum

Ingangsdatum en looptijd

Looptijd

Opvouwbare scootmobielen

Voor een opvouwbare scootmobiel kunt u bij ENRA alleen een WA-verzekering afsluiten.

Overdekt invalidenvoertuig

Overdekte invalidenvoertuigen (zoals een canta) kunnen bij ons alleen verzekerd worden als de bestuurder een beperking heeft. Een overdekt invalidenvoertuig is een afgesloten voertuig (met dak), met een maximale breedte van 110 centimeter.

Zoekt u een dealer?

Klik dan hiernaast op  Zoek een bromfiets dealer. Deze dealer mag u ook een scootmobiel verkopen.

Veel gestelde vragen scootmobielverzekering

Een Wettelijke Aansprakelijkheidverzekering (WA-verzekering) is verplicht voor alle elektrisch of motorisch aangedreven invalidenvoertuigen. Deze verzekering eindigt ieder jaar op 30 april, maar kan op elke gewenste datum ingaan. Op 1 mei van ieder jaar moet het voertuig weer opnieuw verzekerd worden.

Ja, de poliskosten bedragen € 7,74, dit is inclusief assurantiebelasting.

Deze kosten bestaan uit administratiekosten, kosten van de verzekeringssticker, kosten voor het polisblad en de groene kaart die u ontvangt bij aanvang van de verzekering.

Bij een verlenging van uw scootmobielverzekering brengen wij opnieuw deze  kosten in rekening.

Nee. U bouwt geen schadevrije jaren op. Er is geen no-claimkorting van toepassing. Voor uw verzekering maken wij geen gebruik van een Bonus-Malus tabel. Bij een schade kunt u dus ook niet terugvallen in uw korting.

De verzekering van de scootmobiel kan beëindigd worden.

U kunt de opzegging doorgeven door dit formulier in te vullen. Wij zullen dan de verzekering beëindigen en de te veel betaalde premie terug storten.

 

Ja, het eigen risico betaalt u in eerste instantie zelf. Bij een schuldige tegenpartij zal het eigen risico mee worden genomen in het verhalen van de schade.
Als het lukt de schade te verhalen dan krijgt u het eigen risico later van ons terug.

De standaard doorlooptijd van een schade waarbij een expert is ingeschakeld is 3 weken vanaf de expertisedatum. Bij eenvoudige schades zal de afhandeling sneller zijn, bij totaal verlies zijn die 3 weken vaak wel nodig. Als u een indicatie wilt kunt u het beste contact zoeken met uw reparateur, die doet samen met de expert de schadevaststelling.

Nee. Om op een scootmobiel te mogen rijden heeft u geen rijbewijs nodig. Ook is het volgen van een scootmobielcursus niet wettelijk verplicht.

Een groene kaart ontvangt u bij uw polis na het aanvragen of verlengen van uw verzekering.

De groene kaart heet tegenwoordig Internationaal Verzekeringsbewijs en is niet langer groen.

 

Wanneer uw schade verhaalbaar blijkt op een tegenpartij zullen wij proberen uw persoonlijke schade en de door ons uitgekeerde schade te verhalen. Wij proberen na ontvangst van het schadeformulier de tegenpartij zo snel mogelijk aan te schrijven. Hoe lang het vervolgens duurt om de schade te verhalen is lastig in te schatten. Gemiddeld duurt het 2-4 weken voordat wij een reactie van een verzekeraar ontvangen. Dat betekent niet dat het dossier dan ook is afgewikkeld; soms ontstaat er discussie over de aansprakelijkheid of moet er meer informatie worden opgevraagd. De duur van het verhalen van een schade kan hierdoor uiteenlopen. Dit kan enkele weken tot maanden duren.

 

Als u een aanrijding gehad heeft met uw voertuig zijn er verschillende situaties. Hieronder leest u wat u per situatie moet doen.

In alle gevallen neemt u de volgende stappen:

 1. Vul samen met de andere partij een Europees Schadeformulier in.
  Onderteken de voorkant van het formulier alleen als u het eens bent met de hierop omschreven toedracht. Verschilt u van mening over de toedracht, geef dit, voor het ondertekenen, duidelijk aan bij punt 14: Mijn opmerkingen
 2. Stuur het schadeaangifteformulier zo snel mogelijk naar ons op.
  U kunt de schade bij ons aanmelden door een e-mail te sturen.
  Wilt u de stukken per post naar ons opsturen kan dit naar:
  ENRA Verzekeringen
  Postbus 210
  1610 AE  Grootebroek
  U kunt ons bellen tijdens kantooruren op 0228 – 520 000 (keuze 2)

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Mijn voertuig is casco verzekerd

U kunt voor de reparatie van uw voertuig contact opnemen met uw rijwielhandelaar waar u de verzekering heeft afgesloten. Wij zullen de schade dan verder met uw dealer, onder aftrek van het eigen risico, afhandelen

De tegenpartij is aansprakelijk voor de aanrijding en mijn voertuig is alleen WA verzekerd

Op de verzekering is verhaalservice gratis meeverzekerd. Probeer met de tegenpartij een Europees Schadeformulier in te vullen. Dit formulier kunt u naar ons opsturen. Wij zullen voor u proberen de schade te verhalen bij de tegenpartij.

Verhaalservice is altijd meeverzekerd. Raakt u betrokken bij een aanrijding en loopt u daarbij door schuld van een ander (letsel)schade op? Wij gaan kosteloos deze schade proberen te verhalen op de aansprakelijke partij. De verhaalservice is vrijblijvend. Wilt u verzekerd zijn van juridische bijstand? Kies dan voor onze aanvullende verzekering verhaalsrechtsbijstand.

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Ik ben betrokken geweest bij een aanrijding en ik ben aansprakelijk. Wat moet ik doen?

U kunt het schadeformulier, dat u samen met de andere bestuurder heeft ingevuld, naar ons opsturen. Wij zullen na ontvangst de schade met de andere partij regelen.

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Let op: e-mails die groter dan 25 MB zijn komen niet bij ons aan. Zorg er dus voor dat uw bijlages niet te groot zijn!

U kunt contact opnemen met de expert om uw eigen bevindingen met hen te bespreken. De expert zal indien nodig aanvullend aan ons rapporteren.

Komt u er dan niet uit met de expert? Dan kunt u er voor kiezen een contra expert in te schakelen. De contra expert zal ook een calculatie maken van de schade en zal deze bespreken met de door ons aangestelde expert.

Hier leest u meer over contra expertise.

Ja, u kunt een nieuwe verzekeringssticker aanvragen door dit formulier in te vullen.

Wij zullen dan een nieuwe verzekeringssticker, polis en Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de groene kaart) naar u toesturen.
Voor het opnieuw afgeven van een sticker brengen wij € 7,74  kosten in rekening.

Ja. De verzekering van de scootmobiel kan beëindigd worden.

U kunt de verzekering beëindigen door dit formulier in te vullen. Wij zullen dan de verzekering beëindigen en de te veel betaalde premie terug storten.

Ja. U kunt uw verzekering beëindigen.

U kunt de opzegging doorgeven door dit formulier in te vullen. Wij zullen dan de verzekering beëindigen en de te veel betaalde premie terug storten.

Als het (tijdelijk) niet lukt om je premie te betalen, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact met ons opneemt. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken.

Wat kun je zelf doen?

 • Laat een rekening niet liggen.
 • Vraag advies aan een schuldhulpverlener of neem contact op met de gemeente waar je woont.
 • Neem contact op met de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Kijk hiervoor op nvvk.eu.
 • Ook vind je handige tips op de website van het Nibud, op wijzeringeldzaken.nl en op https://geldfit.nl/welkom/verzekeraars/.

Nee. U kunt de premie niet in termijnen betalen. U betaalt altijd de premie voor het verzekeringsjaar tot 1 mei in het daaropvolgende jaar.

Ja. Uw verzekering kan overgeschreven worden op de nieuwe eigenaar. Wat u hiervoor moet doen is het volgende:

U kunt dit formulier invullen. Wij zullen de verzekering dan overzetten op de nieuwe eigenaar. Dit is wel alleen mogelijk als de nieuwe eigenaar ook een lichamelijke beperking heeft. 

Ja, een brommobiel kunt u bij ons verzekeren. Deze valt onder de bromfietsverzekeringen en niet onder de scootmobielverzekeringen. Een brommobiel is voorzien van een kenteken.

Voor de brommobiel geldt een eigen risico van € 500.

Overdekte invalidenvoertuigen kunnen bij ons alleen verzekerd worden als de bestuurder een lichamelijke beperking heeft. Een overdekt invalidenvoertuig is een afgesloten voertuig (met dak), met een maximale breedte van 110 centimeter.

Ja. Wij zijn te bereiken via e-mail.

Voor vragen aan de polisafdeling, over uw aanvraag of wijziging stuurt u een e-mail naar:

Voor vragen aan de schadeafdeling stuurt u een e-mail naar:

Voor andere vragen stuurt u een e-mail naar: info@enra.nl.

Let op: e-mails die groter dan 25 MB zijn komen niet bij ons aan. Zorg er dus voor dat uw bijlages niet te groot zijn!

Overdekte invalidenvoertuigen kunnen bij ons alleen verzekerd worden als de bestuurder een lichamelijke beperking heeft. Een overdekt invalidenvoertuig is een afgesloten voertuig (met dak), met een maximale breedte van 110 centimeter. Hier valt ook een Canta onder.

Nee, dit is niet mogelijk. U kunt de aanvraag rechtstreeks via onze website doen of via een bij ons aangesloten rijwielhandelaar.

Een aantal wijzigingen kunt u online aan ons doorgeven.

Op deze pagina vindt u het overzicht van de wijzigingen die u online aan ons door kunt geven.

Dat mag, mits er bij uw partner sprake is van een lichamelijke beperking. Uw partner moet op hetzelfde adres wonen als u.

 1. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Dit kan op www.politie.nl/aangifte.
 2. Neem contact met ons op. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:30 uur. Ons telefoonnummer is 0228 – 520 000 (keuze 2)

Ja. U kunt uw verzekering beëindigen.

Als er een verzekeringssticker op het voertuig zit kunt u de opzegging telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven. Wij zullen dan de verzekering beëindigen en de te veel betaalde premie terug storten.

Wij horen graag op welk IBAN (rekeningnummer) de te veel betaalde premie teruggestort kan worden.

Uw verzekering eindigt iedere jaar op 30 april, maar kan op elke gewenste datum ingaan. Op 1 mei moet uw voertuig dan weer opnieuw verzekerd worden.

U ontvangt van ons dan automatisch een nieuwe polis voor het nieuwe verzekeringsjaar met een nieuwe verzekeringssticker. De premie moet dan ook weer voor een jaar betaald worden.

Als u uw verzekering aangevraagd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 werkdagen uw verzekeringssticker. Als u de sticker in uw bezit heeft kunt u gaan rijden met uw scootmobiel.

ENRA kan om verschillende redenen een expert sturen. Dit kan bijvoorbeeld bij schade met een hoog bedrag of bij schades waarbij de reparateur geen goede inschatting kan maken van het totale schadebedrag. Bij constatering van onregelmatigheden zullen wij altijd een expert sturen.

Meer informatie over een expertise vindt u hier.

Binnen 5 werkdagen na het afsluiten van de verzekering ontvangt u uw verzekeringssticker.

De polis vervalt ieder jaar op 1 mei. Voor deze datum ontvangt u de nieuwe verzekeringssticker voor het volgende jaar.

Pechhulp is meeverzekerd als u een casco dekking hebt. U kunt gebruik maken van de ENRA pechhulp als u onderweg onverwachts met pech langs de weg komt te staan. Of u de pechhulp meeverzekerd heeft ziet u op uw polis. ENRA pechhulpservice repareert uw rijwiel of voertuig niet, maar zorgt ervoor dat u én uw rijwiel of voertuig teruggebracht worden naar de startplaats van die dag.

Verzekerd is:

 • Hulp door de ENRA alarmcentrale als het voertuig ten gevolge van pech, diefstal of een verkeersongeval niet meer bereden kan worden. U kunt onze alarmcentrale bereiken via telefoonnummer +31 (0)88  877 8044.
 • Verzekerd zijn de kosten van de hulpverlening. De hulpverlening bestaat uit het vervoer van het verzekerde object en de opzittende(n) naar de startplaats van de tocht.
 • Meeverzekerd zijn ook de kosten van vervoer van het voertuig, de opzittende(n) en maximaal één andere deelnemer (met rijwiel)

Niet verzekerd is:

 • Een lege accu van een  E-bike indien deze voor het begin van de fietstocht verzuimd is tijdig op te laden of indien deze leeg is geraakt door het overschrijden van de actieradius als opgegeven door de leverancier.
 • Opzet van de verzekerde of iemand die bij de hulpverlening belang heeft.
 • Pech binnen de 1e kilometer van het startpunt van uw tocht.

Kosten worden alleen vergoed na voorafgaande toestemming van de ENRA alarmcentrale.

Op deze pagina kunt u zien wat onze huidige reactietermijnen zijn.

Uw verzekering is geldig in alle landen genoemd op de groene kaart (Internationaal Verzekeringsbewijs IVB) die u ontvangt.