ENRA high speed E-bike verzekering

Bij ENRA verzekeringen kunt u uw high speed E-bike eenvoudig verzekeren. Een high speed E-bike is een fiets waarvan de trapondersteuning niet stopt na 25 kilometer per uur. In dit geval wordt de fiets volgens de wet als bromfiets gezien. Als u met uw high speed E-bike op de openbare weg wilt rijden, moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • De bestuurder moet minimaal 16 jaar zijn
 • De bestuurder moet minimaal in het bezit zijn van een bromfietsrijbewijs
 • De bestuurder moet een helm dragen
 • De high speed E-bike moet voorzien zijn van een kenteken
 • De high speed E-bike moet voor de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekerd zijn
 • De bestuurder moet zich aan de geldende verkeersregels houden

De voordelen van een high speed E-bike verzekering:

 • Gedurende 5 jaar uitkering op basis van de aanschafwaarde van het object bij een diefstal- of cascoverzekering
 • Verhaalservice is standaard meeverzekerd
 • Bij een cascoverzekering is standaard hulpverlening meeverzekerd

Direct uw premie berekenen

U kunt hier gemakkelijk de premie voor uw verzekering berekenen én de verzekering direct afsluiten.

Ingangsdatum

Ingangsdatum en looptijd

Looptijd

Wettelijke Aansprakelijkheid is verplicht

Als u met uw high speed E-bike op de openbare weg wilt rijden moet uw voertuig WA verzekerd zijn. Deze WA-verzekering kunt u bij ons afsluiten. U bent dan verzekerd tegen schade die u aan een ander toebrengt en waar u aansprakelijk voor bent. Onze WA-verzekering is inclusief verhaalservice. Raakt u betrokken bij een aanrijding waarvoor een tegenpartij aansprakelijk is, dan zullen wij met de verhaalservice de geleden schade proberen te verhalen op de andere partij.

Diefstalverzekering

Naast een WA-verzekering kunt u uw high speed E-bike bij ons ook verzekeren tegen diefstal. Wordt uw high speed E-bike gestolen? Dan wordt een nieuwe high speed E-bike (tot maximaal het verzekerde bedrag, onder aftrek van het eigen risico van € 50) geleverd via de rijwielhandel.

Cascoverzekering

De cascoverzekering betreft de meest uitgebreide dekking. Naast de bovengenoemde diefstaldekking bent u bij een cascoverzekering ook verzekerd voor schades door bijvoorbeeld een aanrijding of valpartij. Per schade heeft u een eigen risico van € 50. Onze cascoverzekering is inclusief hulpverlening. Mocht u tijdens uw fietstocht onverhoopt stil komen te staan, door bijvoorbeeld een technisch mankement, dan wordt u opgehaald door onze hulpservice. De hulpservice brengt u vervolgens samen met uw high speed E-bike terug naar het beginpunt van uw fietstocht.

Hieronder ziet u een overzicht van de dekkingen.

 

Schade door overstroming is niet gedekt als de overstroming het gevolg is van het bezwijken of overstromen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkering.

Dit dekkingsoverzicht is geldig vanaf 1 mei 2021

Veelgestelde vragen high speed e-bike verzekering

Iedereen met een kenteken op zijn naam, staat geregistreerd bij de RDW. Volgens de wet is iedere bezitter van een snorfiets,  bromfiets of high speed E-bike verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen af te sluiten voor het voertuig zolang het kenteken op zijn naam staat.

Als bij een registercontrole van de RDW blijkt dat een snor-, bromfiets of high speed E-bike niet verzekerd is, kunt u een boete krijgen.

Op deze pagina leest u meer over de verzekeringsplicht.

Nee, u betaalt geen poliskosten.

Voor verzekeringen die afgesloten zijn vóór 1 april 2021 betaalde u € 5,00 poliskosten per jaar.Tot 1 april 2019 was dit € 10.

Nee. U bouwt geen schadevrije jaren op. Er is geen no-claimkorting van toepassing. Voor uw verzekering maken wij geen gebruik van een Bonus-Malus tabel. Bij een schade kunt u dus ook niet terugvallen in uw korting.

Ja, het eigen risico betaalt u in eerste instantie zelf. Bij een schuldige tegenpartij zal het eigen risico mee worden genomen in het verhaal.
Als het lukt de schade te verhalen dan krijgt u het eigen risico later van ons terug.

De standaard doorlooptijd van een schade waarbij een expert is ingeschakeld is 3 weken vanaf de expertisedatum. Bij eenvoudige schades zal de afhandeling sneller zijn, bij totaal verlies zijn die 3 weken vaak wel nodig. Als u een indicatie wilt kunt u het beste contact zoeken met uw reparateur, die doet samen met de expert de schadevaststelling.

Een groene kaart ontvangt u bij uw polis na het aanvragen of verlengen van uw verzekering.

 

Als u een aanrijding gehad heeft met uw voertuig zijn er verschillende situaties. Hieronder leest u wat u per situatie moet doen.

In alle gevallen neemt u de volgende stappen:

 1. Vul samen met de andere partij een Europees Schadeformulier in.
  Onderteken de voorkant van het formulier alleen als u het eens bent met de hierop omschreven toedracht. Verschilt u van mening over de toedracht, geef dit, voor het ondertekenen, duidelijk aan bij punt 14: Mijn opmerkingen
 2. Stuur het schadeaangifteformulier zo snel mogelijk naar ons op.
  U kunt de schade bij ons aanmelden door een e-mail te sturen.
  Wilt u de stukken per post naar ons opsturen kan dit naar:
  ENRA Verzekeringen
  Postbus 210
  1610 AE  Grootebroek
  U kunt ons bellen tijdens kantooruren op 0228 – 520 000 (keuze 2)

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Mijn voertuig is casco verzekerd

U kunt voor de reparatie van uw voertuig contact opnemen met uw rijwielhandelaar waar u de verzekering heeft afgesloten. Wij zullen de schade dan verder met uw dealer, onder aftrek van het eigen risico, afhandelen

De tegenpartij is aansprakelijk voor de aanrijding en mijn voertuig is alleen WA verzekerd

Op de verzekering is verhaalservice gratis meeverzekerd. Probeer met de tegenpartij een Europees Schadeformulier in te vullen. Dit formulier kunt u naar ons opsturen. Wij zullen voor u proberen de schade te verhalen bij de tegenpartij.

Verhaalservice is altijd meeverzekerd. Raakt u betrokken bij een aanrijding en loopt u daarbij door schuld van een ander (letsel)schade op? Wij gaan kosteloos deze schade proberen te verhalen op de aansprakelijke partij. De verhaalservice is vrijblijvend. Wilt u verzekerd zijn van juridische bijstand? Kies dan voor onze aanvullende verzekering verhaalsrechtsbijstand.

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Ik ben betrokken geweest bij een aanrijding en ik ben aansprakelijk. Wat moet ik doen?

U kunt het schadeformulier, dat u samen met de andere bestuurder heeft ingevuld, naar ons opsturen. Wij zullen na ontvangst de schade met de andere partij regelen.

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Let op: e-mails die groter dan 25 MB zijn komen niet bij ons aan. Zorg er dus voor dat uw bijlages niet te groot zijn!

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk een nieuwe sleutel bij laat maken. Dit kunt u doen via www.fietssleutels.nl (u wordt doorgeleid naar de site van Jutkey) of via uw rijwielhandelaar. De sleutel moet besteld worden bij de leverancier of producent van het slot. U kunt de sleutel niet via ENRA bestellen.

U kunt dit formulier gebruiken om aan ons door te geven dat u een sleutel bijbesteld heeft. Voor de dekking van uw verzekering is het noodzakelijk dat wij weten dat u een sleutel bijbesteld heeft.

Ja, voor een bromfiets of high speed E-bike geldt een verzekeringsplicht. Op deze pagina leest u meer over de verzekeringsplicht.

Ook als u de bromfiets of high speed E-bike niet gebruikt moet deze verzekerd zijn. Gebruikt u het voertuig voor een langere tijd niet, dan kunt u het kenteken laten schorsen bij het postkantoor voor een periode van één jaar. Na deze periode gaat de verzekeringsplicht weer in.

Om uw verzekering te beëindigen ontvangen wij graag een kopie van het opschortingsbewijs

Ja. Zodra u uw verzekering hebt afgesloten is er gelijk een voorlopige dekking van kracht. U kunt direct goed verzekerd de weg op.

Uw verzekeringsaanvraag zal daarna inhoudelijk door ons behandeld worden. Mochten er nog aanvullende vragen nodig zijn, nemen wij contact met u op.

Nee. Gaat u uw bromfiets of high speed E-bike verkopen of wilt u deze weggeven, dan moet u zorgen dat het kenteken altijd wordt overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Het is verstandig om samen met de nieuwe eigenaar naar het postkantoor te gaan om het kentekenbewijs over te schrijven. Voor het overschrijven moet u een geldig legitimatiebewijs, het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs meenemen. Na het overschrijven krijgt de vorige eigenaar een vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat en moet u goed bewaren.

Wij kunnen dan de verzekering voor u beëindigen. De te veel betaalde premie krijgt u van ons terug.

Ja, dat kan. U kunt hiervoor een speciale high speed E-bike verzekering voor afsluiten.

Ja. Wij zijn te bereiken via e-mail.

Voor vragen aan de polisafdeling, over uw aanvraag of wijziging stuurt u een e-mail naar:

Voor vragen aan de schadeafdeling stuurt u een e-mail naar:

Voor andere vragen stuurt u een e-mail naar: info@enra.nl.

Let op: e-mails die groter dan 25 MB zijn komen niet bij ons aan. Zorg er dus voor dat uw bijlages niet te groot zijn!

Ja, u kunt uw premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen.
Hoe langer de termijn duurt, hoe minder premie u betaalt.

Voorbeeld:
Maandpremie € 10 – in totaal betaalt u € 120 per jaar
Kwartaalpremie € 29,50 – in totaal betaalt u € 118 per jaar
Halfjaarpremie € 57,50 – in totaal betaalt u € 115 per jaar
Jaarpremie € 113 – in totaal betaalt u € 113 per jaar

Een aantal wijzigingen kunt u online aan ons doorgeven.

Op deze pagina vindt u het overzicht van de wijzigingen die u online aan ons door kunt geven.

Voor een korte vakantie is dit geen probleem. Verblijft u langer dan 1 maand in het buitenland, neem dan voorafgaand aan uw reis contact met ons op.

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereiken van 8:30 tot 17:30 uur. Ons telefoonnummer is 0228 – 520 000 (keuze 1).

U dient ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en een kopie van het proces verbaal van de aangifte naar ons op te sturen. Wij zullen de polis zo snel mogelijk beëindigen en uw kenteken afmelden bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

U kunt gebruik maken van dit formulier.

 1. Stel ons op de hoogte van de diefstal van uw voertuig door dit formulier in te vullen.
 2. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Dit kan op www.politie.nl/aangifte.
 3. Bewaar het proces-verbaal (dit ontvangt u binnen 5 werkdagen van de politie) totdat wij dit bij u opvragen.
 4. U dient de diefstal van uw voertuig ook aan te melden bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). U kunt dit online doen via deze website. U kunt het VbV ook bellen op 055 – 741 00 01. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Als uw voertuig wordt teruggevonden na diefstal (en wordt vrijgegeven door de politie) bent u direct weer verzekeringsplichtig. Neemt u in dit geval telefonisch contact met ons op. Ons telefoonnummer is 0228 – 520 000 (keuze 2). Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30.

Ja. Om op een high speed E-bike te rijden moet u in het bezit zijn van een bromfiets- of autorijbewijs. Zonder geldig rijbewijs mag u niet op de high speed E-bike fietsen.

U kunt de verzekering op elk moment stopzetten. U moet wel rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand.
Bij verkoop dient u het kenteken over te schrijven naar de nieuwe eigenaar. U ontvangt dan een vrijwaringsbewijs.

Na vrijwaring of schorsing kunt u uw verzekering per e-mail, per telefoon of schriftelijk bij ons opzeggen. De te veel betaalde premie storten wij aan u terug.
Hieronder leest u meer over de verschillende situaties die er zijn.

De bromfiets of high speed E-bike wordt (tijdelijk) niet gebruikt

Als u langere tijd geen gebruik maakt van uw bromfiets of high speed E-bike, kunt u ervoor zorgen dat de verzekeringsplicht tijdelijk vervalt. U kunt de schorsing aanvragen op het postagentschap. Hiervoor moet u uw kentekenbewijs meenemen en een geldig legitimatiebewijs. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden.

U kunt ook, als u in het bezit bent van een DIGID code, inloggen op de website van de RDW (www.rdw.nl) en het kenteken online schorsen.

Een schorsingsperiode duurt een jaar en is steeds met maximaal een jaar te verlengen. Als u de schorsing niet verlengt, dan vervalt deze automatisch en bent u weer verzekeringsplichtig. Ook als het kenteken binnen de schorsingsperiode wordt overgeschreven op een andere naam, vervalt de schorsing automatisch.

Mijn bromfiets of high speed E-bike is rijp voor de sloop

U kunt uw bromfiets of high speed E-bike laten slopen bij een RDW erkend demontagebedrijf. Dit bedrijf herkent u aan de sticker ‘RDW erkend, demontage van voertuigen’. De bromfiets of high speed E-bike en het complete kentekenbewijs levert u hier in. Het kenteken wordt dan rechtstreeks door het bedrijf bij de RDW afgemeld. U krijgt dan een vrijwaringsbewijs mee. Dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat en moet u goed bewaren. Op de site van de RDW leest u hier meer over.

De eigenaar van de bromfiets of high speed E-bike is overleden

Bij overlijden van de eigenaar van een bromfiets of high speed E-bike is de nieuwe eigenaar verplicht om het kenteken binnen 5 weken op zijn eigen naam over te schrijven. Het overschrijven moet u zelf doen, op het postkantoor of bij een erkend bedrijf. U moet hiervoor een geldig legitimatiebewijs, het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs meenemen.

Ik wil mijn bromfiets of high speed E-bike verkopen/weggeven

Gaat u uw bromfiets of high speed E-bike verkopen of wilt u deze weggeven, dan moet u zorgen dat het kenteken altijd wordt overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Het is verstandig om samen met de nieuwe eigenaar naar het postkantoor te gaan om het kentekenbewijs over te schrijven. Voor het overschrijven moet u een geldig legitimatiebewijs, het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs meenemen. Na het overschrijven krijgt de vorige eigenaar een vrijwaringsbewijs. dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat en moet u goed bewaren.

Doorgeven aan uw verzekeringsmaatschappij

Zodra u het kenteken heeft geschorst of gevrijwaard dient u dit te melden bij de verzekeringsmaatschappij zodat u verzekering kan worden stop gezet.

U kunt gebruik maken van de ENRA pechhulp als u onderweg onverwachts met pech langs de weg komt te staan. Of u de pechhulp meeverzekerd heeft ziet u op uw polis. ENRA pechhulpservice repareert uw rijwiel of voertuig niet, maar zorgt ervoor dat u én uw rijwiel of voertuig teruggebracht worden naar de startplaats van die dag.

Verzekerd is:

 • Hulp door de ENRA alarmcentrale als het voertuig ten gevolge van pech, diefstal of een verkeersongeval niet meer bereden kan worden. U kunt onze alarmcentrale bereiken via telefoonnummer (+31) 088 – 877 8044.
 • Verzekerd zijn de kosten van de hulpverlening. De hulpverlening bestaat uit het vervoer van het verzekerde object en de opzittende(n) naar de startplaats van de tocht.
 • Meeverzekerd zijn ook de kosten van vervoer van het voertuig, de opzittende(n) en maximaal één andere deelnemer (met rijwiel)

Niet verzekerd is:

 • Een lege accu van een (high speed) E-bike indien deze voor het begin van de fietstocht verzuimd is tijdig op te laden of indien deze leeg is geraakt door het overschrijden van de actieradius als opgegeven door de leverancier.
 • Opzet van de verzekerde of iemand die bij de hulpverlening belang heeft.
 • Pech binnen de 1e kilometer van het startpunt van uw tocht.

Kosten worden alleen vergoed na voorafgaande toestemming van de ENRA alarmcentrale.

Op deze pagina kunt u zien wat onze huidige reactietermijnen zijn.

Het is belangrijk dat uw fiets is voorzien van een ART-goedgekeurd slot, met minimaal 2 sterren. Dit kan een vast gemonteerd slot zijn of een kettingslot. Of uw slot aan de eisen voldoet en dus door ons geaccepteerd wordt kunt u zien op www.stichtingart.nl. De rijwielhandelaar kan u ook vertellen of het een goedgekeurd slot is.

Als na diefstal blijkt dat er op uw fiets geen slot gemonteerd of gebruikt was wat voldoet aan de door ons gestelde eisen, kan dit invloed hebben op de uitkering.

Om bij diefstal in aanmerking te komen voor een uitkering is het noodzakelijk dat uw fiets op slot stond en dat u de sleutels aan ons kunt overdragen.

 

Raakt u betrokken bij een ongeval en loopt u daarbij door schuld van een ander (letsel)schade op? Of is de tegenpartij niet verzekerd?

Met onze verhaalsrechtsbijstandverzekering heeft u in deze gevallen recht op juridische bijstand bij het verhalen van de schade. Naast materiële schade aan uw bromfiets of kleding kunt u ook letselschade verhalen op de aansprakelijke partij.

Er is bij deze dekking geen eigen risico.

Voor de verhaalsrechtsbijstandsdekking is premie verschuldigd.

Ja. Voor een wijziging berekenen wij € 5 kosten. Deze kosten zijn inclusief de assurantiebelasting. Tot 1 april 2019 was dit € 10.
Voor het beëindigen van de verzekering brengen wij geen kosten in rekening.