Veelgestelde vragen E-bike verzekering

Nee, u betaalt geen poliskosten.

Voor verzekeringen die afgesloten zijn vóór 1 april 2021 betaalde u éénmalig € 5,00 poliskosten.

Ja, het eigen risico betaalt u in eerste instantie zelf. Bij een schuldige tegenpartij zal het eigen risico mee worden genomen in het verhaal.
Als het lukt de schade te verhalen dan krijgt u het eigen risico later van ons terug.

De standaard doorlooptijd van een schade waarbij een expert is ingeschakeld is 3 weken vanaf de expertisedatum. Bij eenvoudige schades zal de afhandeling sneller zijn, bij totaal verlies zijn die 3 weken vaak wel nodig. Als u een indicatie wilt kunt u het beste contact zoeken met uw reparateur, die doet samen met de expert de schadevaststelling.

ENRA Basis* (diefstal)

Geen eigen risico

ENRA Plus*  dekking (diefstal of casco)

Bij de diefstaldekking geldt geen eigen risico.
Bij de cascodekking geldt een eigen risico van € 50 per schade.

ENRA Optimaal dekking (diefstal of casco)

Bij de diefstaldekking geldt geen eigen risico.
Bij de cascodekking geldt een eigen risico van € 35 per schade.

ENRA Optimaal dekking (casco) voor Racefiets of MTB

Bij diefstal geldt een eigen risico van 20% van het verzekerde bedrag.
Bij schade heeft u een eigen risico van 20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50.

* De Basis en de Plus dekking zijn niet meer nieuw af te sluiten.

Als u een fietsverzekering bij ons heeft afgesloten kunt u een gratis lidmaatschap op de fietsersbond krijgen. Dit lidmaatschap activeert u op de website van de fietsersbond. U kunt hiervoor deze link gebruiken: https://www.fietsersbond.nl/activeer/ 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN LIDMAATSCHAP BIJ DE FIETSERSBOND?

 • U ontvangt een magazine boordevol informatie over fietsen.
 • U bent altijd als eerste op de hoogte van tests en nieuwe ontwikkelingen.
 • U kunt gebruik maken van de actuele online Fietsersbond Routeplanner
 • En uiteraard is er www.fietsersbond.nl, de website met unieke informatie en artikelen.

Het lidmaatschap stopt automatisch.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk een nieuwe sleutel bij laat maken. Dit kunt u doen via www.fietssleutels.nl (u wordt doorgeleid naar de site van Jutkey) of via uw rijwielhandelaar. De sleutel moet besteld worden bij de leverancier of producent van het slot. U kunt de sleutel niet via ENRA bestellen.

U kunt dit formulier gebruiken om aan ons door te geven dat u een sleutel bijbesteld heeft. Voor de dekking van uw verzekering is het noodzakelijk dat wij weten dat u een sleutel bijbesteld heeft.

Voor uw nieuwe fiets kunt u een nieuwe verzekering afsluiten. De verzekering van uw oude fiets kan beëindigd worden.

De verzekering van uw oude fiets zal niet vanzelf stop gezet worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit formulier.
Premie die u te veel betaald heeft, krijgt u van ons terug. Het is daarom wel belangrijk dat uw IBAN bij ons bekend is.

Als u uw verzekering wilt annuleren of beëindigen, neemt u contact met ENRA op om dit door te geven.

Als de premie al geïncasseerd is, kunt u deze premie storneren. Áls u de premie storneert, krijgt u van ons altijd een brief over deze stornering. Het versturen van deze brief kunnen wij niet tegenhouden, deze wordt automatisch aangemaakt.

Bij schade aan uw fiets kunt u uw fiets laten repareren bij uw rijwielhandelaar. Wij zullen de schade met de rijwielhandelaar verder afhandelen. Het eventuele eigen risico moet u zelf voldoen aan de rijwielhandelaar. Hoe hoog uw eigen risico is, verschilt per soort dekking en verzekering.

Komt uw schade voort uit een eenzijdig ongeval? Dan kunt u dit bij ons melden via dit formulier.

Probeer met de tegenpartij een Europees Schadeformulier in te vullen. Daarna kunt u uw fiets bij de rijwielhandelaar laten repareren. Het Europees Schadeformulier stuurt u vervolgens naar ons op. Wij zullen voor u proberen de schade, inclusief uw eigen risico, te verhalen bij de tegenpartij.

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Nee, u bent niet verplicht deze te accepteren.

Ons aanbod is vrijblijvend. Als u de verzekering wilt verlengen kunt u naar enra.nl/verlengen gaan.
Wilt u uw verzekering niet verlengen, dan hoeft u niets te doen.
U kunt alleen de verlengingswebsite bezoeken als u van ons een offerte ontvangen heeft. In andere gevallen kunt u hier niet inloggen.

Als u een verzekering heeft afgesloten voor 1 jaar, dan ontvangt u ieder jaar van ons een brief waarin wij aangeven dat uw verzekering automatisch voortgezet wordt.
Als u dit niet wilt, dan kunt u ons een e-mail sturen dat u de verzekering wenst te beëindigen. U kunt ook dit formulier invullen.

U ontvangt geen verlengingsaanbod als u een Basis of een Plus dekking afgesloten heeft. Als u deze verzekering na 3 jaar wenst te verlengen, kan dit alleen via de rijwielhandelaar. Deze rijwielhandelaar moet de huidige waarde van uw fiets bepalen (taxeren). Daarna kan de rijwielhandelaar de fiets opnieuw voor u verzekeren. Het verzekerde bedrag is dan gelijk aan de getaxeerde waarde. Het is niet meer mogelijk om een nieuwe ENRA Plus verzekering af te sluiten.

Nee. 1 maand nadat u zich in het buitenland vestigt mag de verzekering niet meer aangehouden worden. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van uw verhuizing.

Als de verzekering niet langer dan een maand geleden afgelopen is, kunt u de verlenging nog accepteren.

Ga dan naar enra.nl/verlengen. U kunt daar uw gegevens controleren en alsnog akkoord geven voor de verlenging.

Ja, de accu die vast op uw fiets gemonteerd is, is meeverzekerd.

Als u een extra accu gekocht heeft die los van de fiets bewaard wordt, dan is deze niet meeverzekerd.
Als u een tweede accu vast op de fiets gemonteerd heeft, en deze staat ook op de aankoopnota gespecificeerd, dan kunt u deze wél meeverzekeren.

Voor diefstal van, of schade aan de accu geldt wel een afschrijving van 1,5% of 0,75% per maand, gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering.
Welke afschrijving voor u van toepassing is, ziet u in uw voorwaarden.

Ja, diefstal van onderdelen is zowel bij een Optimaal Diefstal dekking als een Optimaal Casco dekking verzekerd.

Is uw verzekering vóór 1 april 2021 ingegaan? Dan is diefstal van onderdelen van de fiets is verzekerd als u een Plus* Casco of Optimaal Casco dekking gekozen heeft.

* De Plus dekking is niet meer nieuw af te sluiten.

Dat is afhankelijk van de dekking die u gekozen heeft.

ENRA Basis* (diefstal)

Afschrijvingen bij de Basis dekking

 • 1e jaar = 15%
 • 2e jaar = 20%
 • 3e jaar = 25%
 • 4e jaar = 35%
 • 5e jaar = 50%

Afschrijving accu bij de Basis dekking

Bij diefstal van de accu, of schade aan de accu geldt een afschrijving van 1,5% per maand.

* De Basis dekking is niet meer nieuw af te sluiten.

ENRA Plus* dekking (diefstal of casco)

Afschrijvingen bij de Plus dekking

 • 1e jaar = 10%
 • 2e jaar = 10%
 • 3e jaar = 10%
 • 4e jaar = 25%
 • 5e jaar = 40%

Afschrijving accu bij de Plus dekking

Bij diefstal van de accu, of schade aan de accu geldt een afschrijving van 1,5% per maand.

* De Plus dekking is niet meer nieuw af te sluiten.

ENRA Optimaal dekking (diefstal of casco)

Geen afschrijving op de waarde van de fiets. Er is alleen een afschrijving op de accu.

Afschrijving accu bij de Optimaal dekking

Bij diefstal van de accu, of schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand

Accessoires die op uw aankoopnota vermeld staan mag u meeverzekeren.

Accessoires zijn aan de fiets bevestigde extra onderdelen die niet in de fabriek op of aan uw fiets zijn aangebracht.

Een losse accu die u thuis bewaart kan niet meeverzekerd worden.
Een tweede accu die vast op uw fiets gemonteerd is, kan wel meeverzekerd worden. Hiervoor gelden dan dezelfde afschrijvingen als voor de eerste accu.

Ja. Zodra u uw verzekering hebt afgesloten is er gelijk een voorlopige dekking van kracht. U kunt direct goed verzekerd de weg op.

Uw verzekeringsaanvraag zal daarna inhoudelijk door ons behandeld worden. Mochten er nog aanvullende vragen nodig zijn, nemen wij contact met u op.
U kunt uw verzekering aanvragen via onze website of via de rijwielhandelaar.

Ja. De diefstal-  en cascodekkingen zijn in de hele wereld geldig.

Heeft u een Optimaal Casco dekking afgesloten, dan is de verhaalsrechtsbijstand in heel Europa van kracht.
Onze pechhulpdienst staat in heel Europa tot uw beschikking als u deze dekking gekozen heeft.

Dit is afhankelijk van uw verzekering. Vanaf 1 april 2017 is prijsstijging niet langer meeverzekerd.

Heeft u uw verzekering vóór 1 april 2017 bij ons afgesloten? Dan kán het zijn dat prijsstijging bij u wel meeverzekerd is. Kijk daarom in de voorwaarden van uw verzekering. Welke voorwaarden voor u van toepassing zijn staat op uw polis. U kunt de voorwaarden hier downloaden.

Ja, dat kan. Als u kiest voor een verzekering van 1 jaar kunt u ervoor kiezen om de premie per maand of per jaar te betalen.

Een verzekering die afgesloten wordt met premiebetaling per jaar of per maand is een doorlopende verzekering.

Deze verzekering sluit u af voor 1 jaar. Na dat jaar wordt de verzekering automatisch verlengd met nog 1 jaar.
Dit gaat door totdat de verzekering in totaal 5 jaar gelopen heeft.

Na het eerste jaar kunt u de verzekering bij ons opzeggen. Als u de verzekering niet opzegt, dan blijft deze actief.
Wij zullen dan ook de nieuwe maand- of jaarpremie in rekening brengen.

Ja. Een bakfiets kunt u ook bij ons verzekeren.

Is het een elektrische bakfiets, kiest u voor een elektrische fiets.
Is het een normale bakfiets, kiest u voor fiets.

De voorwaarden voor een bakfiets zijn hetzelfde als voor ‘gewone’ fietsen.

Ja. Een vouwfiets kunt u ook bij ons verzekeren.

Is het een elektrische vouwfiets, kiest u voor een elektrische fiets.
Is het een normale vouwfiets, kiest u voor fiets.

De voorwaarden voor een vouwfiets zijn hetzelfde als voor ‘gewone’ fietsen.

Ja. Wij zijn te bereiken via e-mail.

Voor vragen aan de polisafdeling, over uw aanvraag of wijziging stuurt u een e-mail naar:

Voor vragen aan de schadeafdeling stuurt u een e-mail naar:

Voor andere vragen stuurt u een e-mail naar: info@enra.nl.

Let op: e-mails die groter dan 25 MB zijn komen niet bij ons aan. Zorg er dus voor dat uw bijlages niet te groot zijn!

Ja, u kunt uw nieuwe fiets of nieuwe E-bike rechtstreeks bij ons verzekeren. Bereken hier uw premie en sluit direct een verzekering af.
Tweedehands fietsen kunt u alleen via een rijwielhandel verzekeren omdat deze eerst getaxeerd moeten worden.

Een nieuwe fiets kunt u tot 4 weken na de aankoop rechtstreeks online bij ons verzekeren. Heeft u de fiets langer dan 4 weken gelden gekocht, dan kunt u deze alleen via de rijwielhandelaar verzekeren.

Ja, u kunt uw tweedehands fiets, E-bike, racefiets of MTB bij ons verzekeren. Dit kan alleen niet via de website.

U kunt de fiets via de rijwielhandelaar bij ons verzekeren. De rijwielhandelaar moet de fiets taxeren. Daarna kan de rijwielhandelaar de fiets voor de getaxeerde waarde bij ons in de verzekering aanbieden. De mogelijke dekkingen en voorwaarden zijn hetzelfde als voor nieuwe fietsen.

Het is wel belangrijk dat de rijwielhandelaar met ons samenwerkt. Hier kunt u een samenwerkende handelaar bij u in de buurt vinden.

Een aantal wijzigingen kunt u online aan ons doorgeven.

Op deze pagina vindt u het overzicht van de wijzigingen die u online aan ons door kunt geven.

Nee. Als de fiets langer dan 1 jaar in het buitenland is gestald of wordt gebruikt stopt de dekking van de verzekering.

 

Ja, als uw fiets wordt gestolen of bij totaal verlies van uw fiets beëindigen wij uw verzekering en krijgt u de premie voor de resterende periode van ons terug.

(dit beleid is sinds 01-01-2021 van toepassing)

 

Wordt de gestolen fiets teruggevonden vóór levering van de vervangende fiets, dan bent u verplicht deze terug te nemen. Het recht op levering van een vervangende fiets komt dan te vervallen.

Door levering van een vervangende fiets heeft u het eigendom van de gestolen fiets, inclusief de meeverzekerde accessoires, aan ENRA overgedragen. Wordt de fiets teruggevonden, dan moet u dit binnen 3 dagen aan ons melden.

 1. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Dit kan op www.politie.nl/aangifte.
  Belangrijk: vermeld in aangifte altijd de volgende gegevens van de gestolen fiets:

  1. Merk
  2. Type
  3. Framenummer
  4. Of de fiets wel of niet op slot heeft gestaan
 2. Ga naar de fietsspecialist waar u de fiets heeft gekocht. Bij de fietsspecialist moet u de volgende gegevens inleveren:
  1. Proces-verbaal (dit ontvangt u binnen 5 werkdagen van de politie)
  2. Twee (originele) sleutels
  3. Kopie van het polisblad
 3. De fietsspecialist controleert het proces-verbaal en de sleutels. Als alles akkoord is wordt de schade zo snel mogelijk afgehandeld.

Kunt u niet terecht bij uw fietsspecialist? Maak dan een kopie van uw proces-verbaal en een foto van de sleutels voor uw eigen administratie. Stuur vervolgens de benodigde gegevens in een stevige envelop naar:

ENRA verzekeringen bv
Antwoordnummer 651
1600 VL  Grootebroek

 

Dat is afhankelijk van hoe lang de verzekering al gelopen heeft. De maximale duur van een fietsverzekering is 5 jaar.

Als u een Optimaal Diefstal of Optimaal Casco dekking gesloten heeft en uw verzekering 3 jaar gelopen heeft, zult u van ons een verlengingsaanbod ontvangen voor nogmaals 2 jaar. Dit verlengingsaanbod ontvangt u ongeveer 2 weken voor de einddatum van uw verzekering.

Als uw verzekering al bijna 5 jaar gelopen heeft, of als u een Basis of een Plus dekking heeft, ontvangt u van ons geen verlengingsaanbod.
Na het eind van de looptijd kunt u de fiets wel opnieuw verzekeren. Dit moet dan via de rijwielhandelaar.

De rijwielhandelaar moet de fiets taxeren. Daarna kan de rijwielhandelaar de fiets voor de getaxeerde waarde bij ons in de verzekering aanbieden. De mogelijke dekkingen en voorwaarden zijn hetzelfde als voor nieuwe fietsen. De Plus dekking kan niet meer afgesloten worden. Het is wel belangrijk dat de rijwielhandelaar met ons samenwerkt. Hier kunt u een handelaar vinden die met ons samenwerkt.

Ja. De fietsverzekering is een naturaverzekering. Dit houdt in dat u een nieuwe fiets geleverd krijgt van de rijwielhandelaar waar u de verzekering heeft afgesloten.

Als u de verzekering rechtstreeks via onze website afgesloten heeft, kunt u zelf beslissen waar u de vervangende fiets koopt.
Wij keren u het verzekerde bedrag, verminderd met eventuele afschrijvingen, aan de hand van de factuur van de nieuwe fiets aan u uit.

Er is wel een uitzondering. Als u een Basis diefstal dekking gesloten heeft is het ook mogelijk dat u het verzekerde bedrag, verminderd met de afschrijving, zelf van ons ontvangt.

Als u een verzekering afgesloten heeft met een duur van 3 of 5 jaar én u heeft de premie in één keer betaald, dan vervalt de verzekering. De verzekering beëindigen wij op de datum dat uw fiets gestolen is of dat hij total loss is verklaard en u krijgt de premie voor de resterende periode van ons terug.

(dit beleid is sinds 01-01-2021 van toepassing)

Als u een verzekering gesloten heeft die u per maand of per jaar betaald, heeft u een zogenaamde doorlopende verzekering afgesloten. Op deze verzekering kan de nieuwe fiets op de lopende verzekering verzekerd worden. U kunt echter ook een nieuwe verzekering afsluiten voor de nieuwe fiets. U krijgt bij een doorlopende verzekering de te veel betaalde premie(s) van ons terug.

 

Als u uw verzekering online of via de rijwielhandelaar aanvraagt zal de premie-incasso bijna direct (of de dag erna) plaatsvinden. Uw fiets is ook meteen verzekerd.
Als u ervoor kiest om uw polis per post te ontvangen, kán het voorkomen dat de premie al eerder geïncasseerd is, dan dat u de polis in uw bezit heeft. Als wij u de polis per e-mail toe mogen sturen, is dat niet het geval.

Als uw verzekering aangevraagd wordt door het invullen van een fysiek aanvraagkaartje, zal er enige tijd overheen gaan voordat deze verwerkt is én voordat de premie-incasso plaatsvindt.

U kunt gebruik maken van de ENRA pechhulp als u onderweg onverwachts met pech langs de weg komt te staan. Of u de pechhulp meeverzekerd heeft ziet u op uw polis. ENRA pechhulpservice repareert uw rijwiel of voertuig niet, maar zorgt ervoor dat u én uw rijwiel of voertuig teruggebracht worden naar de startplaats van die dag.

Verzekerd is:

 • Hulp door de ENRA alarmcentrale als het voertuig ten gevolge van pech, diefstal of een verkeersongeval niet meer bereden kan worden. U kunt onze alarmcentrale bereiken via telefoonnummer (+31) 088 – 877 8044.
 • Verzekerd zijn de kosten van de hulpverlening. De hulpverlening bestaat uit het vervoer van het verzekerde object en de opzittende(n) naar de startplaats van de tocht.
 • Meeverzekerd zijn ook de kosten van vervoer van het voertuig, de opzittende(n) en maximaal één andere deelnemer (met rijwiel)

Niet verzekerd is:

 • Een lege accu van een (high speed) E-bike indien deze voor het begin van de fietstocht verzuimd is tijdig op te laden of indien deze leeg is geraakt door het overschrijden van de actieradius als opgegeven door de leverancier.
 • Opzet van de verzekerde of iemand die bij de hulpverlening belang heeft.
 • Pech binnen de 1e kilometer van het startpunt van uw tocht.

Kosten worden alleen vergoed na voorafgaande toestemming van de ENRA alarmcentrale.

De afschrijving van de accu bedraagt 1,5% of 0,75% per maand, gerekend vanaf de ingangsdatum.
Welke afschrijving voor u van toepassing is, hangt af van de dekking die u kiest.

ENRA Basis* (diefstal) en ENRA Plus* (diefstal of casco)

Bij diefstal van de accu, of schade aan de accu geldt een afschrijving van 1,5% per maand.

* De Basis en de Plus dekking zijn niet meer nieuw af te sluiten.

ENRA Optimaal (diefstal of casco)

Bij diefstal van de accu, of schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand.

 

De maximale duur van een fietsverzekering is 5 jaar. Als u de fiets na deze periode nog wilt verzekeren, kan dat.

U kunt dan naar een rijwielhandelaar gaan. Deze taxeert de fiets. Voor de getaxeerde waarde kan de rijwielhandelaar de fiets opnieuw voor maximaal 5 jaar voor u verzekeren. De premie is afhankelijk van de getaxeerde waarde.

Het is wel belangrijk dat de rijwielhandelaar met ons samenwerkt. Hier kunt u een handelaar bij u in de buurt vinden die met ons samenwerkt.

Op deze pagina kunt u zien wat onze huidige reactietermijnen zijn.

Een verzekering die afgesloten wordt met premiebetaling per jaar of per maand is een doorlopende verzekering.

Deze verzekering sluit u af voor 1 jaar. Na dat jaar wordt de verzekering automatisch verlengd met nog 1 jaar.
Dit gaat door totdat de verzekering in totaal 5 jaar gelopen heeft.

Na het eerste jaar kunt u de verzekering bij ons opzeggen. Als u de verzekering niet opzegt, dan blijft deze actief.
Wij zullen dan ook de nieuwe maand- of jaarpremie in rekening brengen.

Het is belangrijk dat uw fiets is voorzien van een ART-goedgekeurd slot, met minimaal 2 sterren. Dit kan een vast gemonteerd slot zijn of een kettingslot. Of uw slot aan de eisen voldoet en dus door ons geaccepteerd wordt kunt u zien op www.stichtingart.nl. De rijwielhandelaar kan u ook vertellen of het een goedgekeurd slot is.

Als na diefstal blijkt dat er op uw fiets geen slot gemonteerd of gebruikt was wat voldoet aan de door ons gestelde eisen, kan dit invloed hebben op de uitkering.

Om bij diefstal in aanmerking te komen voor een uitkering is het noodzakelijk dat uw fiets op slot stond en dat u de sleutels aan ons kunt overdragen.

 

Onder de diefstaldekking valt diefstal van de fiets, diefstal van onderdelen en de gevolgschade van diefstal.

Voor verzekeringen die ingegaan zijn vóór 1 april 2021 geldt dat diefstal van onderdelen niet onder de diefstaldekking valt. Tot deze datum moest er een cascodekking afgesloten zijn om diefstal van onderdelen wél mee te verzekeren.