Dekkingen racefiets- en MTB-verzekering

ENRA Optimaal Racefiets en MTB Casco

Wat is verzekerd?

  • Diefstal uit een afgesloten ruimte
  • Beroving
  • Beschadiging
  • Verhaalsrechtsbijstand
  • Ongevallen opzittenden verzekering
  • ENRA Pechhulp 24/7

 

Afschrijving accu voor de racefiets- en MTB-verzekering
Bij diefstal van de accu, of schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand.

Eigen risico voor de racefiets- en MTB-verzekering

Bij diefstal geldt een eigen risico van 20% van het verzekerde bedrag.
Bij beschadiging geldt een eigen risico van 20% van het verzekerde bedrag, met een minimum van € 50.

ENRA Pechhulp

Pech zit in een klein hoekje en komt altijd ongelegen. ENRA Pechhulp zorgt ervoor dat u bij pech direct wordt opgehaald (samen met uw fiets) en wordt teruggebracht naar het beginpunt van uw fietsrit.

Onze pechhulpservice repareert uw fiets niet, maar het is een strandingsdienst.

ENRA Pechhulp is geldig in heel Europa. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Bij ENRA Optimaal Casco is ENRA Pechhulp standaard meeverzekerd. Maar ENRA Pechhulp is ook los verkrijgbaar, u hoeft hiervoor geen ENRA Fietsverzekering af te sluiten.

Als u alléén een pechhulpdekking wilt afsluiten, kunt u dit doen via de rijwielhandelaar.

Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Een vast onderdeel van de Optimaalverzekering is de verhaalsrechtsbijstandverzekering. In de voorwaarden staat de dekking als volgt omschreven.

Rechtsbijstand wordt verleend, als een verzekerde:

  • In het kader van een verkeersongeval waarbij de fiets en was, aanspraken op schadevergoeding jegens wettelijk aansprakelijke derden wil doen gelden, zo nodig in rechte aanhangig wil maken en de ter zake geboden maatregelen wil doen nemen
  • in het kader van een verkeersongeval waarbij de fiets betrokken was, zich wil laten bijstaan in een tegen hem gerichte strafvervolging, bij het onderzoek daarvan en ter zake van alle in verband daarmee tegen hem genomen maatregelen
  • zijn belangen wil doen behartigen, indien deze zouden kunnen worden geschaad door overheidsmaatregelen in het kader van het verkeers(straf)recht, zoals inbeslagneming van de verzekerde fiets

Welk bedrag maximaal verzekerd is, kunt u lezen in de voorwaarden verhaalsrechtsbijstandverzekering.

Ongevallen opzittendenverzekering

Bij de Optimaalverzekering is altijd een ongevallen opzittendenverzekering meeverzekerd.

De voorwaarden van deze verzekering vindt u bij de downloads. Hierin kunt u precies lezen wat er uitgekeerd wordt en wat er verzekerd is.