Dekkingen bromfietsverzekering

Bij ENRA kunt u kiezen uit drie verschillende soorten verzekeringen voor uw bromfiets of brommobiel.

WA-verzekering

In Nederland is iedereen die een bromfiets heeft verplicht zich te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).

Met een WA-verzekering bent u verzekerd tegen schade die u met de bromfiets toebrengt aan anderen. Met onze WA-verzekering bent u per schade tot € 2.500.000 voor materiële schade en tot € 6.500.000 voor letselschade verzekerd. De premie voor een WA-verzekering is gebaseerd op uw leeftijd, postcode, soort voertuig en eventuele no-claim korting.

Diefstalverzekering

Met een diefstalverzekering van ENRA bent u verzekerd tegen diefstal of gevolgschade na diefstal. Wordt uw bromfiets gestolen? Dan leveren wij u een andere bromfiets, tegen het verzekerde bedrag. Daarop worden eerst het eigen risico en eventuele afschrijving in mindering gebracht.

Bij diefstal of totaal verlies (total loss) krijgt u in het 1e verzekeringsjaar een nieuwe bromfiets op basis van de verzekerde som uitgekeerd. In de daarop volgende jaren volgt een gunstig afschrijvingspercentage van 1,5% per maand. Pas in het 4e jaar keert ENRA de vervangingswaarde uit. De premie is gebaseerd op de waarde van uw bromfiets die is opgegeven bij het aanvragen van de verzekering.

Cascoverzekering

Bent u tegen een paaltje gereden of met uw bromfiets gevallen? De schade aan uw voertuig is met onze cascoverzekering gedekt. De cascoverzekering is onze meest uitgebreide verzekering. Hiermee bent u verzekerd tegen diefstal, totaal verlies én schade. Daarnaast is pechhulp meeverzekerd. De premie is gebaseerd op de waarde van uw bromfiets die is opgegeven bij het aanvragen van de verzekering.

Eigen risico per schade

 • WA-verzekering: € 0
 • Diefstalverzekering: € 200 (voor een brommobiel geldt een eigen risico van € 500)
 • Cascoverzekering: € 200 (voor een brommobiel geldt een eigen risico van € 500)

Op de WA-verzekering en de cascoverzekering geldt een extra eigen risico van € 500 als bij schade met het verzekerde voertuig blijkt dat de bestuurder jonger is dan de leeftijdscategorie waarop de premie is vastgesteld (tot 30 april 2024).

Voor alle nieuwe en lopende polissen geldt per 01-05-2024 een vernieuwd aanvullend eigen risico. Is de bestuurder die een schade veroorzaakt jonger dan 25 jaar én is de (hoofd)bestuurder op de polis ouder dan 25 jaar? Dan geldt vanaf 1 mei 2024 een aanvullend eigen risico van € 2.500 per schadegeval. Zie hiervoor ook artikel 1.3 en 3.3 van de voorwaarden BF 052024,

 

Extra's en aanvullende dekkingen

De drie basisverzekeringen van ENRA kunt u aanvullen met een opzittendenverzekering en een verhaalsrechtsbijstandverzekering.

Of u nu voor een WA-verzekering, diefstalverzekering of cascoverzekering kiest, de onderstaande zaken zijn altijd gratis meeverzekerd:

 • Valhelmdekking
  U bent altijd verzekerd voor schade aan uw valhelm, tot maximaal € 70, na een verkeersongeval.
 • Verhaalservice
  Verhaalservice is altijd meeverzekerd. Raakt u betrokken bij een aanrijding en loopt u daarbij door schuld van een ander (letsel)schade op? Wij gaan kosteloos deze schade proberen te verhalen op de aansprakelijke partij. De verhaalservice is vrijblijvend. Wilt u verzekerd zijn van juridische bijstand? Kies dan voor onze aanvullende verzekering verhaalsrechtsbijstand.
 • Hulpverlening bij ongevallen
  Standaard heeft u na een aanrijding recht op hulpverlening. Na een ongeval kunt u contact opnemen met onze alarmcentrale. Zij zorgen ervoor dat u en uw bromfiets worden opgehaald.

Verhaalsrechtsbijstand

Raakt u betrokken bij een ongeval en loopt u daarbij door schuld van een ander (letsel)schade op? Of is de tegenpartij niet verzekerd?

Met onze verhaalsrechtsbijstandverzekering heeft u in deze gevallen recht op juridische bijstand bij het verhalen van de schade. Naast materiële schade aan uw bromfiets of kleding kunt u ook letselschade verhalen op de aansprakelijke partij.

Er is bij deze dekking geen eigen risico.

Opzittendenverzekering

Als gevolg van een ongeval met uw bromfiets kunt u of uw passagier blijvend invalide raken of overlijden. Aan deze gevolgen denkt u liever niet, maar als dit gebeurt wilt u natuurlijk wel goed verzekerd zijn. De opzittendenverzekering keert een bedrag uit als de bestuurder en/of opzittende van de bromfiets na een ongeval blijvend letsel heeft of overlijdt.

Het verzekerde bedrag bij overlijden is € 5.000. Bij blijvende invaliditeit is de uitkering maximaal € 15.000 afhankelijk van de aard van de invaliditeit.

Kleding en goederen die beschadigd raken tijdens een ongeval vallen ook onder deze dekking. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 450 per ongeval.

Er is bij deze dekking geen eigen risico.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade ontstaan:

 • Doordat het motorrijtuig is opgevoerd of een technische wijziging heeft ondergaan en daardoor in strijd is met de wettelijke bepalingen.
 • Terwijl de bestuurder niet rijbevoegd is.
 • Tijdens deelneming aan en training voor snel- of behendigheidswedstrijden.
 • Tijdens verhuur, rijles, leasing of gebruik voor vervoer tegen betaling.
 • Aan losse accessoires.
 • Doordat u opzettelijk of door roekeloosheid schade heeft veroorzaakt, of dit met uw toestemming is gebeurd.
 • Door een inbeslagname van het motorrijtuig.

Ook niet verzekerd is schade:

 • Die voor de ingangsdatum is ontstaan.
 • Die het gevolg is van bijzondere afspraken, zoals garantie-, vrijwarings- of boetebedingen.
 • Die op basis van de wet of een andere verzekering al wordt vergoed.