Beëindigen fiets- of E-bike verzekering per verlengingsdatum

U heeft een verzekering die ieder jaar automatisch verlengd wordt.
Als u deze verzekering per de hoofdvervaldatum wilt beëindigen, kunt u dit formulier invullen en verzenden.

Heeft u de premie voor het komende verzekeringsjaar nog niet betaald? Dan hoeft u dit ook niet te doen.

  • Dit is de verzekering die u wilt beëindigen. Uw polisnummer bestaat uit 9 cijfers en begint met een 4 of 5. Dit is niet gelijk aan uw offerte- of schadenummer.
  • DD slash MM slash JJJJ
    Per welke datum gaat het nieuwe verzekeringsjaar in?
  • In het geval dat wij premie terug moeten storten, op welk rekeningnummer mogen wij dit doen?