Wijziging naar aanleiding van nieuw verhoogd eigen risico

Aanpassen van de verzekering  

In verband met de wijziging van het eigen risico bieden wij u de mogelijkheid om de verzekering te wijzigen of op te zeggen.  

Wijzigen  

Er zijn verschillende situaties mogelijk: 

  • Wijziging verzekeringsnemer
    De verzekering moet op naam komen van degene die het voertuig regelmatig gebruikt en ook de eigenaar is.  
  • Toevoegen regelmatige bestuurder
    Degene die het voertuig regelmatig gebruikt wordt als regelmatig bestuurder op de polis vermeld. De hoofdverzekerde is de eigenaar van het voertuig.  

In beide gevallen raden wij u aan om degene die het voertuig voornamelijk gebruikt als hoofdverzekerde en hoofdbestuurder op de polis te vermelden. Daarmee voorkomt u dat het verhoogde eigen risico in rekening wordt gebracht. De schadevrije jaren die door de vorige hoofdverzekerde zijn opgebouwd worden overgezet naar de nieuwe hoofdbestuurder.