ENRA racefiets- en MTB-verzekering

Lekker met uw racefiets of MTB door de bossen, in de duinen of over landweggetjes fietsen? Zo kunt u écht genieten van uw vrijheid. Onderweg kan uw racefiets of MTB het flink te verduren krijgen en schade oplopen. Kies daarom voor de racefiets- en MTB-verzekering van ENRA.

Waar bent u voor verzekerd?

Met de racefiets- en MTB-verzekering van ENRA bent u verzekerd voor:

 • Diefstal uit een afgesloten ruimte
 • Beroving
 • Beschadiging
 • Verhaalsrechtsbijstand
 • Ongevallen opzittenden verzekering
 • ENRA Pechhulp 24/7

Bij diefstal geldt een eigen risico van 20% van het verzekerde bedrag. Bij schade heeft u een eigen risico van 20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50.

Direct uw premie berekenen

U kunt hier gemakkelijk de premie voor uw verzekering berekenen én de verzekering direct afsluiten.

Ingangsdatum

Ingangsdatum en looptijd

Looptijd

Als u een elektrische racefiets of MTB heeft, moet u in het volgende scherm de keuze maken voor elektrische racefiets/MTB.

Waar bent u niet voor verzekerd?

Schade aan uw racefiets of MTB, die ontstaan is tijdens snelheidsritten of wedstrijden, is niet gedekt met deze verzekering. Ook vallen constructiefouten en normale slijtage buiten de dekking. Diefstal van uw racefiets of MTB is alléén gedekt uit een afgesloten ruimte of bij beroving.


Schade door overstroming is niet gedekt als de overstroming het gevolg is van het bezwijken of overstromen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkering. 

Veelgestelde vragen racefiets- en MTB-verzekering

Nee, u betaalt geen poliskosten.

Voor verzekeringen die afgesloten zijn vóór 1 april 2021 betaalde u éénmalig € 5,00 poliskosten.

Ja, het eigen risico betaalt u in eerste instantie zelf. Bij een schuldige tegenpartij zal het eigen risico mee worden genomen in het verhaal.
Als het lukt de schade te verhalen dan krijgt u het eigen risico later van ons terug.

De standaard doorlooptijd van een schade waarbij een expert is ingeschakeld is 3 weken vanaf de expertisedatum. Bij eenvoudige schades zal de afhandeling sneller zijn, bij totaal verlies zijn die 3 weken vaak wel nodig. Als u een indicatie wilt kunt u het beste contact zoeken met uw reparateur, die doet samen met de expert de schadevaststelling.

Voor uw nieuwe fiets kunt u een nieuwe verzekering afsluiten. De verzekering van uw oude fiets kan beëindigd worden.

De verzekering van uw oude fiets zal niet vanzelf stop gezet worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit formulier.
Premie die u te veel betaald heeft, krijgt u van ons terug. Het is daarom wel belangrijk dat uw IBAN bij ons bekend is.

Als u uw verzekering wilt annuleren of beëindigen, neemt u contact met ENRA op om dit door te geven.

Als de premie al geïncasseerd is, kunt u deze premie storneren. Áls u de premie storneert, krijgt u van ons altijd een brief over deze stornering. Het versturen van deze brief kunnen wij niet tegenhouden, deze wordt automatisch aangemaakt.

Bij schade aan uw fiets kunt u uw fiets laten repareren bij uw rijwielhandelaar. Wij zullen de schade met de rijwielhandelaar verder afhandelen.

Uw eigen risico bedraagt 20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50.

 

Probeer met de tegenpartij een Europees Schadeformulier in te vullen. Daarna kunt u uw fiets bij de rijwielhandelaar laten repareren. Het Europees Schadeformulier stuurt u vervolgens naar ons op. Wij zullen voor u proberen de schade, inclusief uw eigen risico, te verhalen bij de tegenpartij.

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Nee, u bent niet verplicht deze te accepteren.

Ons aanbod is vrijblijvend. Als u de verzekering wilt verlengen kunt u naar enra.nl/verlengen gaan.
Wilt u uw verzekering niet verlengen, dan hoeft u niets te doen.
U kunt alleen de verlengingswebsite bezoeken als u van ons een offerte ontvangen heeft. In andere gevallen kunt u hier niet inloggen.

Als u een verzekering heeft afgesloten voor 1 jaar, dan ontvangt u ieder jaar van ons een brief waarin wij aangeven dat uw verzekering automatisch voortgezet wordt.
Als u dit niet wilt, dan kunt u ons een e-mail sturen dat u de verzekering wenst te beëindigen. U kunt ook dit formulier invullen.

U ontvangt geen verlengingsaanbod als u een Basis of een Plus dekking afgesloten heeft. Als u deze verzekering na 3 jaar wenst te verlengen, kan dit alleen via de rijwielhandelaar. Deze rijwielhandelaar moet de huidige waarde van uw fiets bepalen (taxeren). Daarna kan de rijwielhandelaar de fiets opnieuw voor u verzekeren. Het verzekerde bedrag is dan gelijk aan de getaxeerde waarde. Het is niet meer mogelijk om een nieuwe ENRA Plus verzekering af te sluiten.

Nee. 1 maand nadat u zich in het buitenland vestigt mag de verzekering niet meer aangehouden worden. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van uw verhuizing.

Als de verzekering niet langer dan een maand geleden afgelopen is, kunt u de verlenging nog accepteren.

Ga dan naar enra.nl/verlengen. U kunt daar uw gegevens controleren en alsnog akkoord geven voor de verlenging.

Ja. Diefstal van onderdelen is verzekerd bij de Optimaal Casco dekking voor uw racefiets of MTB.

Ja. Zodra u uw verzekering hebt afgesloten is er gelijk een voorlopige dekking van kracht. U kunt direct goed verzekerd de weg op.

Uw verzekeringsaanvraag zal daarna inhoudelijk door ons behandeld worden. Mochten er nog aanvullende vragen nodig zijn, nemen wij contact met u op.
U kunt uw verzekering aanvragen via onze website of via de rijwielhandelaar.

Ja. De diefstal-  en cascodekkingen zijn in de hele wereld geldig.

Bij de Optimaal Casco dekking voor  racefiets of MTB afgesloten is de verhaalsrechtsbijstand in heel Europa van kracht.
Ook onze pechhulpdienst staat in heel Europa tot uw beschikking.

Uw racefiets of MTB is alléén verzekerd tegen diefstal uit een afgesloten ruimte of door beroving.

Als de fiets gestolen wordt uit een afgesloten ruimte moeten er braaksporen aanwezig zijn om voor een uitkering in aanmerking te komen.

Ja, dat kan. Als u kiest voor een verzekering van 1 jaar kunt u ervoor kiezen om de premie per maand of per jaar te betalen.

Een verzekering die afgesloten wordt met premiebetaling per jaar of per maand is een doorlopende verzekering.

Deze verzekering sluit u af voor 1 jaar. Na dat jaar wordt de verzekering automatisch verlengd met nog 1 jaar.
Dit gaat door totdat de verzekering in totaal 5 jaar gelopen heeft.

Na het eerste jaar kunt u de verzekering bij ons opzeggen. Als u de verzekering niet opzegt, dan blijft deze actief.
Wij zullen dan ook de nieuwe maand- of jaarpremie in rekening brengen.

Ja. Wij zijn te bereiken via e-mail.

Voor vragen aan de polisafdeling, over uw aanvraag of wijziging stuurt u een e-mail naar:

Voor vragen aan de schadeafdeling stuurt u een e-mail naar:

Voor andere vragen stuurt u een e-mail naar: info@enra.nl.

Let op: e-mails die groter dan 25 MB zijn komen niet bij ons aan. Zorg er dus voor dat uw bijlages niet te groot zijn!

Ja, u kunt uw nieuwe fiets of nieuwe E-bike rechtstreeks bij ons verzekeren. Bereken hier uw premie en sluit direct een verzekering af.
Tweedehands fietsen kunt u alleen via een rijwielhandel verzekeren omdat deze eerst getaxeerd moeten worden.

Een nieuwe fiets kunt u tot 4 weken na de aankoop rechtstreeks online bij ons verzekeren. Heeft u de fiets langer dan 4 weken gelden gekocht, dan kunt u deze alleen via de rijwielhandelaar verzekeren.

Ja. Uw racefiets, ATB, MTB, elektrische racefiets of elektrische MBT kunt u bij ons verzekeren. Wij hebben een aparte verzekering voor deze fietsen.

Met de racefiets en MTB verzekering van ENRA bent u verzekerd voor:

 • Diefstal uit een afgesloten ruimte
 • Beroving
 • Beschadiging
 • Verhaalsrechtsbijstand
 • Ongevallen opzittende verzekeringen
 • ENRA pechhulp 24/7

Bij diefstal geldt een eigen risico van 20% van het verzekerde bedrag. Bij schade heeft u een eigen risico van 20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50.
Bij diefstal van of schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand.

U bent niet verzekerd voor schade aan uw racefiets of MTB die is ontstaan tijdens snelheidsritten of wedstrijden. Ook vallen constructiefouten en normale slijtage buiten de dekking. Diefstal van uw racefiets of MTB is alléén gedekt uit een afgesloten ruimte of bij beroving.

Ja, u kunt uw tweedehands fiets, E-bike, racefiets of MTB bij ons verzekeren. Dit kan alleen niet via de website.

U kunt de fiets via de rijwielhandelaar bij ons verzekeren. De rijwielhandelaar moet de fiets taxeren. Daarna kan de rijwielhandelaar de fiets voor de getaxeerde waarde bij ons in de verzekering aanbieden. De mogelijke dekkingen en voorwaarden zijn hetzelfde als voor nieuwe fietsen.

Het is wel belangrijk dat de rijwielhandelaar met ons samenwerkt. Hier kunt u een samenwerkende handelaar bij u in de buurt vinden.

Een aantal wijzigingen kunt u online aan ons doorgeven.

Op deze pagina vindt u het overzicht van de wijzigingen die u online aan ons door kunt geven.

Nee. Als de fiets langer dan 1 jaar in het buitenland is gestald of wordt gebruikt stopt de dekking van de verzekering.

 

Ja, als uw fiets wordt gestolen of bij totaal verlies van uw fiets beëindigen wij uw verzekering en krijgt u de premie voor de resterende periode van ons terug.

(dit beleid is sinds 01-01-2021 van toepassing)

 

Wordt de gestolen fiets teruggevonden vóór levering van de vervangende fiets, dan bent u verplicht deze terug te nemen. Het recht op levering van een vervangende fiets komt dan te vervallen.

Door levering van een vervangende fiets heeft u het eigendom van de gestolen fiets, inclusief de meeverzekerde accessoires, aan ENRA overgedragen. Wordt de fiets teruggevonden, dan moet u dit binnen 3 dagen aan ons melden.

Dat is afhankelijk van hoe lang de verzekering al gelopen heeft. De maximale duur van een fietsverzekering is 5 jaar.

Als u een Optimaal Diefstal of Optimaal Casco dekking gesloten heeft en uw verzekering 3 jaar gelopen heeft, zult u van ons een verlengingsaanbod ontvangen voor nogmaals 2 jaar. Dit verlengingsaanbod ontvangt u ongeveer 2 weken voor de einddatum van uw verzekering.

Als uw verzekering al bijna 5 jaar gelopen heeft, of als u een Basis of een Plus dekking heeft, ontvangt u van ons geen verlengingsaanbod.
Na het eind van de looptijd kunt u de fiets wel opnieuw verzekeren. Dit moet dan via de rijwielhandelaar.

De rijwielhandelaar moet de fiets taxeren. Daarna kan de rijwielhandelaar de fiets voor de getaxeerde waarde bij ons in de verzekering aanbieden. De mogelijke dekkingen en voorwaarden zijn hetzelfde als voor nieuwe fietsen. De Plus dekking kan niet meer afgesloten worden. Het is wel belangrijk dat de rijwielhandelaar met ons samenwerkt. Hier kunt u een handelaar vinden die met ons samenwerkt.

Voor de racefiets- / MTB-verzekering is het niet nodig om een ART-goedgekeurd slot te hebben.
Het is natuurlijk voor uzelf wel verstandig om het risico van diefstal te beperken.
Voor de aanvraag van uw verzekering is het echter niet nodig om een slot op uw fiets te monteren.

Diefstal van uw fiets is alleen verzekerd als de fiets gestolen wordt uit een afgesloten ruimte én er braaksporen aanwezig zijn.

Als u een verzekering afgesloten heeft met een duur van 3 of 5 jaar én u heeft de premie in één keer betaald, dan vervalt de verzekering. De verzekering beëindigen wij op de datum dat uw fiets gestolen is of dat hij total loss is verklaard en u krijgt de premie voor de resterende periode van ons terug.

(dit beleid is sinds 01-01-2021 van toepassing)

Als u een verzekering gesloten heeft die u per maand of per jaar betaald, heeft u een zogenaamde doorlopende verzekering afgesloten. Op deze verzekering kan de nieuwe fiets op de lopende verzekering verzekerd worden. U kunt echter ook een nieuwe verzekering afsluiten voor de nieuwe fiets. U krijgt bij een doorlopende verzekering de te veel betaalde premie(s) van ons terug.

 

Als u uw verzekering online of via de rijwielhandelaar aanvraagt zal de premie-incasso bijna direct (of de dag erna) plaatsvinden. Uw fiets is ook meteen verzekerd.
Als u ervoor kiest om uw polis per post te ontvangen, kán het voorkomen dat de premie al eerder geïncasseerd is, dan dat u de polis in uw bezit heeft. Als wij u de polis per e-mail toe mogen sturen, is dat niet het geval.

Als uw verzekering aangevraagd wordt door het invullen van een fysiek aanvraagkaartje, zal er enige tijd overheen gaan voordat deze verwerkt is én voordat de premie-incasso plaatsvindt.

U kunt gebruik maken van de ENRA pechhulp als u onderweg onverwachts met pech langs de weg komt te staan. Of u de pechhulp meeverzekerd heeft ziet u op uw polis. ENRA pechhulpservice repareert uw rijwiel of voertuig niet, maar zorgt ervoor dat u én uw rijwiel of voertuig teruggebracht worden naar de startplaats van die dag.

Verzekerd is:

 • Hulp door de ENRA alarmcentrale als het voertuig ten gevolge van pech, diefstal of een verkeersongeval niet meer bereden kan worden. U kunt onze alarmcentrale bereiken via telefoonnummer (+31) 088 – 877 8044.
 • Verzekerd zijn de kosten van de hulpverlening. De hulpverlening bestaat uit het vervoer van het verzekerde object en de opzittende(n) naar de startplaats van de tocht.
 • Meeverzekerd zijn ook de kosten van vervoer van het voertuig, de opzittende(n) en maximaal één andere deelnemer (met rijwiel)

Niet verzekerd is:

 • Een lege accu van een (high speed) E-bike indien deze voor het begin van de fietstocht verzuimd is tijdig op te laden of indien deze leeg is geraakt door het overschrijden van de actieradius als opgegeven door de leverancier.
 • Opzet van de verzekerde of iemand die bij de hulpverlening belang heeft.
 • Pech binnen de 1e kilometer van het startpunt van uw tocht.

Kosten worden alleen vergoed na voorafgaande toestemming van de ENRA alarmcentrale.

De maximale duur van een fietsverzekering is 5 jaar. Als u de fiets na deze periode nog wilt verzekeren, kan dat.

U kunt dan naar een rijwielhandelaar gaan. Deze taxeert de fiets. Voor de getaxeerde waarde kan de rijwielhandelaar de fiets opnieuw voor maximaal 5 jaar voor u verzekeren. De premie is afhankelijk van de getaxeerde waarde.

Het is wel belangrijk dat de rijwielhandelaar met ons samenwerkt. Hier kunt u een handelaar bij u in de buurt vinden die met ons samenwerkt.

Op deze pagina kunt u zien wat onze huidige reactietermijnen zijn.

Een verzekering die afgesloten wordt met premiebetaling per jaar of per maand is een doorlopende verzekering.

Deze verzekering sluit u af voor 1 jaar. Na dat jaar wordt de verzekering automatisch verlengd met nog 1 jaar.
Dit gaat door totdat de verzekering in totaal 5 jaar gelopen heeft.

Na het eerste jaar kunt u de verzekering bij ons opzeggen. Als u de verzekering niet opzegt, dan blijft deze actief.
Wij zullen dan ook de nieuwe maand- of jaarpremie in rekening brengen.

Bij diefstal geldt een eigen risico van 20% van het verzekerde bedrag. Bij schade heeft u een eigen risico van 20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50.

Bij diefstal van of schade aan uw accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand.