Verhoogd eigen risico

Wijziging aanvullend eigen risico vanaf 1 mei 2024

Voor alle nieuwe en lopende verzekeringen waar vanaf 1 mei 2024 de voorwaarden BF 052024 op van toepassing zijn of worden, geldt vanaf het moment dat deze voorwaarden van toepassing zijn een wijziging voor het aanvullend eigen risico. In sommige gevallen kan een verhoogd eigen risico van € 2.500 van toepassing zijn. Op deze pagina leest u hier meer over. Ook leest u hoe u uw verzekering, als u dat wilt, kunt aanpassen of opzeggen. 

Verhoogd eigen risico

Wij merken dat het steeds vaker voorkomt dat degene die bij ons een voertuig verzekert, niet degene is die het voertuig (het meeste) gebruikt. Daarom hebben wij onze voorwaarden aangepast. In sommige gevallen geldt door deze aanpassing een aanvullend eigen risico van € 2.500. 

Als u een schade bij ons meldt die niet verhaald kan worden op een tegenpartij, dan wordt het eigen risico in rekening gebracht. U betaalt bij een Casco schade dan € 2.700 zelf. Bij een W.A. schade kunnen wij het verhoogd eigen risico (€ 2.500) op u verhalen. Het verhoogd eigen risico wordt per schadegeval één keer toegepast. 

Het verhoogd eigen risico geldt in de volgende gevallen: 

 • De hoofdverzekerde op de polis is 25 jaar of ouder, én; 
 • De bestuurder van het voertuig die de schade heeft veroorzaakt is jonger dan 25 jaar. 

Het verhoogd eigen risico geldt bij de volgende voertuigen: 

 • Bromfiets 25 km/u 
 • Bromfiets 45 km/u 
 • Brommobiel 

Tenaamstelling voertuig

Wij gaan er van uit dat degene die het voertuig het meeste gebruikt ook de eigenaar van het voertuig is. Met andere woorden: het kenteken staat op naam van degene die het voertuig het meest gebruikt.   

Aanpassen van de verzekering

In verband met de wijziging van het eigen risico bieden wij u de mogelijkheid om de verzekering te wijzigen of op te zeggen.  

Wijzigen  

Er zijn verschillende situaties mogelijk: 

 • Wijziging verzekeringsnemer
  De verzekering moet op naam komen van degene die het voertuig regelmatig gebruikt en ook de eigenaar is.
 • Toevoegen regelmatige bestuurder
  Degene die het voertuig regelmatig gebruikt wordt als regelmatig bestuurder op de polis vermeld. De hoofdverzekerde is de eigenaar van het voertuig.  

In beide gevallen raden wij u aan om degene die het voertuig voornamelijk gebruikt als hoofdverzekerde en hoofdbestuurder op de polis te vermelden. Daarmee voorkomt u dat het verhoogde eigen risico in rekening wordt gebracht. De schadevrije jaren die door de vorige hoofdverzekerde zijn opgebouwd worden overgezet naar de nieuwe hoofdbestuurder. Bij het overzetten van de schadevrije jaren houden wij rekening met de leeftijd van de nieuwe hoofdbestuurder. Bv. zijn op de oude polis 5 schadevrije jaren opgebouwd en is de hoofdverzekerde op de nieuwe polis 17 jaar, dan neem wij 1 schadevrij jaar over. De 17 jarige bestuurder heeft immers gezien zijn leeftijd niet meer schadevrije jaren kunnen opbouwen.

Uw wijziging kunt u doorgeven via dit formulier.

 

Opzeggen verzekering

Wilt u de verzekering naar aanleiding van deze wijziging van het eigen risico opzeggen? Ga dan naar deze pagina. Daar vindt u twee formulieren voor het opzeggen van de verzekering: 

 • Opzeggen na vrijwaring RDW > als u het voertuig heeft verkocht 
 • Opzeggen zonder vrijwaring RDW > als u het voertuig elders verzekert 

Let op: voor alle gekentekende voertuigen geldt een verzekeringsplicht. U moet het voertuig minimaal W.A. verzekeren. Als u het voertuig niet verzekert riskeert u een boete van de RDW.