Schade aan een Fiets, E-bike of Racefiets

Schade aan uw fiets, e-bike, racefiets of mountainbike

Bij schade aan uw fiets (cascoschade) kunt u uw fiets laten repareren bij uw rijwielhandelaar. Wij zullen de schade met de rijwielhandelaar verder afhandelen. Het eventuele eigen risico moet u zelf voldoen aan de rijwielhandelaar. Hoe hoog uw eigen risico is, verschilt per soort dekking en verzekering. U heeft dan zelf zo min mogelijk werk aan het melden van uw schade.

Als u een aanrijding heeft gehad, vult u samen met de andere partij een Europees Schadeformulier in. Onderteken de voorkant van het formulier alleen als u het eens bent met de hierop omschreven toedracht. Verschilt u van mening over de toedracht, geef dit, voor het ondertekenen, duidelijk aan bij punt 14: Mijn opmerkingen. Dien vervolgens de schade via onderstaande icoon. Wil de tegenpartij geen medewerking verlenen? Lees dan hier wat u kunt doen.

Heeft u een eenzijdige schade en is deze al hersteld of kan de fietsenmaker u niet verder helpen met de melding van de schade? Dan kunt u de schade middels de onderstaande formulieren bij ons aanmelden.

Diefstal van uw fiets, e-bike, racefiets of mountainbike

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Dit kan op www.politie.nl/aangifte

Belangrijk: vermeld in aangifte altijd de volgende gegevens van de gestolen fiets:

  1. Merk
  2. Type
  3. Framenummer
  4. Of de fiets wel of niet op slot heeft gestaan

U kunt daarna naar de fietsspecialist gaan die op uw polisblad wordt vernoemd (waar u ook de verzekering heeft afgesloten). U dient de volgende gegevens in te leveren:

  1. Proces-verbaal (dit ontvangt u binnen 5 werkdagen van de politie)
  2. Twee (originele) sleutels
  3. Kopie van het polisblad

De fiets handelaar controleert de ingeleverde stukken, als deze akkoord zijn, wordt de schade zo snel mogelijk afgehandeld.

Kunt u niet terecht bij uw fietsspecialist of heeft u de verzekering zelf bij ons afgesloten?  Maak dan een kopie van uw proces-verbaal en een foto van de sleutels voor uw eigen administratie. Stuur vervolgens de benodigde gegevens samen met de aankoopnota van de gestolen fiets in een stevige envelop naar:

ENRA verzekeringen bv
Antwoordnummer 61305
1613 ZA  Grootebroek

Online uw schade of diefstal doorgeven

Uw schade of diefstal online doorgeven?