Nieuw slot

Als u het slot op uw fiets vervangen hebt, kunt u hier het nieuwe sleutelnummer aan ons doorgeven. Let op dat het wel een 2 sterren ART-goedgekeurd slot moet zijn. Of uw slot hieraan voldoet kunt u zien op www.stichtingart.nl.

  • Uw polisnummer bestaat uit 9 cijfers en begint met een 2, 3, 4 of 5. Dit is niet gelijk aan uw offerte- of schadenummer.
  • (Straatnaam en plaats worden automatisch opgehaald op basis van postcode en huisnummer)
  • Geef hier het nieuwe sleutelnummer op van uw goedgekeurde ART-slot.
  • DD dash MM dash JJJJ