Melding nieuwe eigenaar fiets of E-bike

Als een fiets een nieuwe eigenaar krijgt, kan de verzekering overgaan naar de nieuwe eigenaar.

U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen. Eventuele verrekening van premie moet onderling geschieden, dit regelt ENRA niet.

  • Uw polisnummer bestaat uit 9 cijfers en begint met een 4 of 5. Dit is niet gelijk aan uw offerte- of schadenummer.
  • Dit is de eigenaar op wiens naam de verzekering staat en die de verzekering overgedragen heeft aan de nieuwe eigenaar van de fiets.
  • (Straatnaam en plaats worden automatisch opgehaald op basis van postcode en huisnummer)
  • (Straatnaam en plaats worden automatisch opgehaald op basis van postcode en huisnummer)