Duplicaat portal melding schade – Alles insturen

Via deze pagina kunt u als dealer schade melden op het moment dat u geen toegang meer heeft tot het portal door het stoppen van de samenwerking of andere redenen.

Let op: De schades die gemeld worden met dit formulier, worden niet automatisch aangemaakt en/of goedgekeurd. Elke melding die met dit formulier wordt ingediend, zal handmatig door een schadebehandelaar worden beoordeeld.