Bromfietsverzekering

Bromfiets meest gestelde vragen

Kan ik direct een bromfietsverzekering afsluiten?

U kunt via premie berekenen - direct afsluiten een verzekering afsluiten. De eerst mogelijke ingangsdatum is morgen.

Ik gebruik mijn bromfiets niet, moet ik die dan evengoed blijven verzekeren?

Ja, voor een bromfiets geldt een verzekeringsplicht. Ook als u de bromfiets niet gebruikt moet deze verzekerd zijn. Gebruikt u de bromfiets voor een langere tijd niet, dan kunt u het kenteken laten schorsen bij het postkantoor voor een periode van één jaar. Na deze periode gaat de verzekeringsplicht weer in. Om uw verzekering te beëindigen ontvangen wij graag een kopie van het opschortingbewijs.

Wanneer kan ik mijn verzekering stopzetten?

U kunt de verzekering elk moment met een opzegtermijn van een maand opzeggen. Dit kunt u per mail, telefoon of schriftelijk aan ons doorgeven. De teveel betaalde premie storten wij terug.

Ik heb schadevrije jaren bij mij vorige verzekeraar opgebouwd, nemen jullie dit over?

Ja, wij nemen de geregistreerde schadevrije jaren van een vorige bromfiets- of motorverzekeraar over. De schadevrije jaren van een vorige autoverzekering worden niet meegenomen.

Mijn bromfiets is gestolen maar ik heb geen diefstaldekking, wat moet ik doen?

U dient ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en een kopie proces verbaal van aangifte naar ons op te sturen. Wij zullen de polis zo snel mogelijk beëindigen.

Mijn bromfiets is gestolen, wat moet ik doen?

Stel zo snel mogelijk ons hiervan op de hoogte. Ga direct naar de politie om aangifte hiervan te doen. In veel gevallen kunt u elektronisch aangifte doen via de site www.politie.nl. U krijgt van de politie een kopie van de aangifte mee. Doet u elektronisch aangifte, dan ontvangt u het proces verbaal binnen 5 werkdagen per mail. Bewaar dit totdat wij de aangifte bij u opvragen. U dient de diefstal van uw voertuig ook aan te melden bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Het VbV is hiervoor 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar op: 055- 7410001

Mijn bromfiets is door een expert total loss verklaard, wat gebeurt er nu?

Op grond van de polisvoorwaarden bent u verplicht afstand te doen van de restanten. De restanten zullen door de expert aan opkoper worden verkocht. De opkoper zal het bedrag waarvoor de restanten zijn verkocht aan u, eventueel via uw dealer, uitbetalen. Van de opkoper krijgt u een vrijwaring. Van deze vrijwaring ontvangen wij graag een kopie om de verzekeringspolis stop te kunnen zetten.

Wat staat mij te wachten als er een expert langs komt om de schade aan mijn bromfiets op te nemen?

Over het algemeen zal de expertise bij uw dealer plaatsvinden. U moet er daarom voor zorgen dat uw voertuig op de afgesproken dag bij de dealer staat. U hoeft zelf bij de expertise niet aanwezig te zijn. Heeft u ook helm- en kledingschade, geef de deze beschadigde goederen aan de dealer af zodat de expert de dagwaarde hiervan in zijn rapport kan meenemen.

Ik ben betrokken geweest bij een aanrijding, wat moet ik doen?

Vul samen met de andere partij een Europees schadeaangifteformulier in. Onderteken de voorkant van het formulier alleen als u het eens bent met de hierop de omschreven toedracht. Verschilt u van mening over de toedracht, geef dit, voor het ondertekenen van het formulier, duidelijk aan bij punt 14 mijn opmerkingen. Graag ontvangen wij het schadeaangifteformulier zo snel mogelijk van u. U kunt de schade per mail (schadeafdeling@enra.nl) bij ons aanmelden. Wilt u stukken per post naar ons opsturen dan kan dit naar; ENRA verzekeringen bv, postbus 210, 1610 AE in Grootebroek. De schadeafdeling is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op 0228-52 00 00.

Ik ben betrokken geweest bij een aanrijding en ik ben aansprakelijk, wat moet ik doen?

U kunt het schadeaangifteformulier dat u samen met de andere bestuurder heeft ingevuld naar ons opsturen. Wij zullen na ontvangst de schade met de andere partij regelen.

Mijn bromfiets is enkel WA verzekerd en ik ben betrokken geweest bij een aanrijding waarvoor de tegenpartij aansprakelijk is, wat moet ik doen?

Op de polis is verhaalsbijstand gratis meeverzekerd. Probeer met de tegenpartij een Europees schadeformulier in te vullen. Dit formulier kunt u naar ons opsturen. Wij zullen voor u proberen de schade te verhalen bij de tegenpartij.

Ik ben betrokken geweest bij een aanrijding en mijn bromfiets is casco verzekerd, wat moet ik doen?

U kunt voor de reparatie van uw voertuig contact opnemen met uw rijwielhandelaar waar u de verzekering heeft afgesloten. Wij zullen de schade dan verder met uw dealer, onder aftrek van het eigen risico, afhandelen. Graag ontvangen wij een door u ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier. Is er een andere partij aansprakelijk voor de schade aan uw voertuig, dan zullen wij proberen om de door ons uitgekeerde schade te verhalen. Uw eigen risico nemen wij service halve mee in het verhaal.

Worden er bij een wijziging of royement van de verzekering kosten berekend?

Ja, voor een wijziging of royement van de verzekering berekenen wij kosten. De kosten zijn € 10,00 inclusief de assurantiebelasting.

Betaal ik poliskosten voor een bromfietsverzekering en waarom moet ik die betalen?

Ja, bij het aangaan van een bromfietsverzekering berekenen wij € 10,00 poliskosten, dit is inclusief assurantiebelasting. Deze kosten bestaan uit administratiekosten, kosten voor het aanmelden van uw bromfiets bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer en kosten voor het polisblad en de groene kaart die u ontvangt bij aanvang van de verzekering. Bij een verlenging van uw bromfietsverzekering brengen wij € 5,00 kosten in rekening.